Menu

Bedrijfsleven Bollenstreek

2021-08-23 08:18:09

Kijkje achter de (ondernemers) schermen in de Bollenstreek


Via de website van Greenporty Duin- en Bollenstreek nemen een aantal jongeren je een dag mee tijdens hun (vakantie)baan tussen de bollen en de bloemen in onze Greenport. 
Met een korte omschrijving en een uitgebreidere video kun je kennisnemen van de bedrijven.


Missie

Bedrijfsleven Bollenstreek levert een bijdrage aan de verbetering van het economisch klimaat in de Bollenstreek met als doel het ondernemerschap te stimuleren en te laten floreren.

De speerpunten van Bedrijfsleven Bollenstreek zijn:

  1. Onderwijs en arbeidsmarkt
  2. Huisvesting voor(v)mbo geschoold personeel
  3. Mobiliteit en ontsluiting van de Bollenstreek
  4. Ruimte voor bedrijven

Samen Sterk

Het regionaal bundelen van de krachten op economisch gebied stimuleert de ontwikkeling naar een beter en uitgebalanceerd vestigingsklimaat in de Bollenstreek op het gebied van ondernemen, wonen en recreëren.

Bedrijfsleven Bollenstreek behartigt de collectieve belangen van het bedrijfsleven in de Bollenstreek in alle geledingen en op alle niveaus en levert op deze wijze een bijdrage aan de gewenste ontwikkeling


Nieuwsoverzicht

[lees hier de succesprojecten]

VNO-NCW Rijnland en Bedrijfsleven Bollenstreek vinden het een goede zaak dat Provinciale Staten de voorgenomen bezuiniging op het budget Mobiliteitsmaatregelen Duin- en Bollenstreek voorlopig ’parkeert’. Het provinciale bestuur wilde aanvankelijk 20 miljoen euro bezuinigen op dit budget in het kader van de totale provinciebegroting 2022.

[Lees hier alle informatie op de website van VNO-NCW]


Leerbedrijf-ELHBO-stage-HBO-VWO-bollenstreekEen erkend leerbedrijf draagt bij aan de maatschappij en de kennis van het vakgebied.
Het houdt de vakkennis op peil en geeft jongeren een kans zich te ontwikkelen. Maar ook creëert een leerbedrijf perfecte kansen voor toekomstig personeel.
Stichting ELBHO is een onafhankelijk orgaan dat in Nederland de erkenning van stagebedrijven voor opleidingen in het hbo/wo verzorgt.


Op donderdagmiddag 14 oktober organiseert GreenportLIVE het event Internationale medewerkers in Greenport Duin- en Bollenstreek. We vinden input vanuit diverse invalshoeken belangrijk en hopen dat jij er bij kunt zijn.


Onderwijs-en-Arbeidsmarkt-Duin-en-BollenstreekOntmoeten en inspireren wat leidt tot samenwerken. Met nieuwe contacten, inzichten en vervolgafspraken in de agenda naar huis. Dat is waar ons event ‘Horen, zien en … doen!’ over gaat op :
Zet deze datum vast in je agenda!
woensdag 10 november 2021 van 15.00 – 18.00 uur.


Via de website van Greenporty Duin- en Bollenstreek nemen een aantal jongeren je een dag mee tijdens hun (vakantie)baan tussen de bollen en de bloemen in onze Greenport. 
Met een korte omschrijving en een uitgebreidere video kun je kennisnemen van de bedrijven.


gastheer-van-Nationaal-Park-Hollandse-DuinenNatuur en landschap spelen een steeds belangrijkere rol bij het kiezen van een vakantiebestemming. Ondernemers in Nationaal Park Hollandse Duinen kunnen daar de vruchten van plukken en een extra service bieden aan hun gasten waardoor het verblijf, het gebied én de ondernemer aantrekkelijker wordt.


Greenport Duin- en Bollenstreek heeft een stevige ambitie: Klimaatneutraal in 2040. Wat begon met een sector breed gedragen visie is uitgewerkt tot het programma Klimaatneutraal 2040 waarin we met de sector werken aan het realiseren van de ambitie.

[Lees verder op www.greenportdb.nl]


businessclublisse.nlStageplek-Bedrijfsleven-BollenstreekStudenten van mboRijnland die op zoek zijn naar een stageplaats kunnen nu afspraken inplannen met bedrijven via www.stagebeurs071.nl. Bedrijven en organisaties uit regio Leiden, Katwijk en de Duin- en Bollenstreek hebben nu al ruim 225 stageplaatsen en leerwerkplekken online bekend gemaakt via deze website.


Bedrijfsleven-Bollenstreek-stagebeurs071-2021Op donderdag 2 september vindt de eerste online Stagebeurs071 plaats. Studenten van mboRijnland locatie Leiden en erkende leerbedrijven uit regio Leiden, Katwijk en de Duin- en Bollenstreek kunnen dan met elkaar kennismaken.


Bedrijfsleven-Bollenstreek-Econmic-board-Economische-AgendaZojuist werd in Hillegom het voortgangsverslag van de Economische Agenda 2018 – 2021 gepresenteerd aan wethouder Jan van Rijn (voorzitter bestuurlijk overleg Economie) door Jan Bout en Lars Flinkerbusch van de Economic Board. Het verslag toont de voortgang en resultaten van de Economische Agenda tot en met mei 2021.


mbo-RijnlandAannemen van bestellingen, voorraadbeheer, veiligheid en bedrijfshulpverlening, onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden, receptiewerkzaamheden en het klaarzetten van vergaderruimtes zijn belangrijke taken binnen een bedrijf.


Mobiliteit bollenstreek

Bedrijfsleven Bollenstreek ziet de problemen voor ontsluiting van de Bollenstreek toenemen. Bedrijfsleven ondersteunt ieder initiatief welke zal leiden tot een betere ontsluiting van de Bollenstreek op korte en lange termijn.

Ondernemers in de Bollenstreek hebben belang bij een goede infrastructuur. Bereikbaarheid is van essentieel belang voor deze regio.
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de Rijnlandroute, liggen er plannen voor een betere mobiliteit N443/N208 en A44 en zijn er nog steeds gesprekken gaande over een meer noordelijke ontsluiting van de Bollenstreek.

Denkrichting mobiliteit Bollenstreek

Met de ondernemersverenigingen en aangesloten ondernemers is een denkrichting gevormd als basis voor gesprekken met de overheden.
[Lees hier verder over de denkrichting]


Dinsdag 25 mei 2021 van 19:30 tot 20:30 uur organiseren het Platform Veilig Ondernemen en de gemeente Den Haag de cybertalkshow ‘De Ondernemer Draait Door’. 

In deze talkshow gaat het om de vraag: “Hoe kan je succesvol én veilig digitaal ondernemen?”  

Digitalisering biedt ondernemers nieuwe kansen, maar tegelijkertijd brengt het ook risico’s met zich mee. In deze aflevering kijken we naar hoe je als ondernemer de kansen van digitalisering effectief kunt benutten en hoe je dit tegelijkertijd veilig kunt doen. 


RES-Holland-Rijnland-1.0De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van de regio Holland Rijnland is gereed. In deze RES 1.0 beschrijven dertien regiogemeenten, twee waterschappen en de provincie Zuid-Holland de ambities en keuzes om stapsgewijs energieneutraal te zijn in 2050. Ook netbeheerder Liander en verschillende lokale en regionale partners leveren bijdragen aan de RES. In de regio is ervoor gekozen om in 2030 11% minder energie te verbruiken dan in 2014 en 1,05 TWh meer duurzame elektriciteit op te wekken dan in 2014.

Lees hier het hele artikel: https://wijzijnon.nl/actueel/res-1-0-holland-rijnland-een-belangrijke-stap-vooruit

Lees hier de documenten over de weg naar RES 1.0: https://wijzijnon.nl/documenten/res-1-0


Bedrijfsleven-Bollenstreek-Economic-Board-en-Space-Campus-klOp woensdag 7 april jl. tekenden Esther Peters, directeur-bestuurder van NL Space Campus en Lars Flinkerbusch, directeur Economic Board Duin- en Bollenstreek een exploitatieovereenkomst waardoor de space campus ontwikkeling in Noordwijk een extra boost krijgt.


Greenport-Bollenstreek-waterstofDe energietransitie vraagt om nieuwe oplossingen. Waterstof is één van de oplossingen voor een duurzame energievoorziening, naast onder andere restwarmte, aardwarmte en groengas als opslag voor gewonnen energie uit windenergie en zonne-energie. Maar wat kan het betekenen voor bedrijven in de Duin- en Bollenstreek? Om dat te onderzoeken start Greenport Duin- & Bollenstreek een verkenning. 


Stichting_Promotie_Duin-en_Bollenstreek_en_EBDB-Bedrijfsleven-BollenstreekHet bestuur van de Stichting Promotie Duin- en Bollenstreek is er klaar voor: intensievere samenwerking om de regio op de kaart te zetten. Op donderdag 11 maart werd op The Tulip Barn in Hillegom de website www.visitduinenbollenstreek.nl gelanceerd door het beschikbaar stellen van een exploitatiebijdrage van de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB).


Ondernemersorganisaties: ‘Gedeeltelijk en verantwoord open op 3 maart.

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat de gesloten sectoren vanaf 3 maart in elk geval gedeeltelijk weer open moeten. Daarvoor hebben zij op verzoek van EZK-minister Bas van ’t Wout in samenwerking met de betrokken branches een plan uitgewerkt dat uitgaat van verantwoorde stappen verdeeld over verschillende sectoren. “We kunnen niet langer wachten, ondernemers gaan kapot. Als volledige heropening écht niet kan,  doe dan in elk geval dit”, is de dringende oproep van de ondernemersorganisaties.


Bedrijfsleven-bollenstreek-dec-2020-kl

Groepen 7 en 8 van de basisschool leren de groene sector kennen tijdens de Tuinbouw Battle (TBB). Op hun eigen mobiele kar telen leerlingen tulpen die zij vervolgens mogen verkopen. Daarmee verdienen zij geld voor een aankoop voor de klas of het schoolplein.


Voorzitter Willem Heemskerk wordt geïnterviewd door Jan de Bruin van RTV Katwijk.
Deze uitzending was live op vrijdag 11 december.

Je kunt de uitzending hier terug luisteren:


Bedrijfsleven-bollenstreek-dec-2020-klNa een voortvarende start begin van het jaar kwam de corona crisis met bijna geen fysieke bijeenkomsten, maar met heel veel vergaderen via beeldscherm en lobby achter de schermen is er wel veel bereikt!
Tijd voor een samenvatting van de speerpunten van Bedrijfsleven Bollenstreek in 2020.

Dit bericht is ook geplaatst in diverse media.
Zie hier de bestuurders en hun bezigheden! 


Economie071 heeft voor de Leidse regio het initiatief genomen om een ICT Praktijk Academie van start te laten gaan. Het gaat om duaal onderwijs dat beschikbaar komt, naast de reguliere HBO-opleiding ICT van Hogeschool Leiden.

Martijn van Pelt, stuurgroeplid Economie071: 'Wij willen een verdere ontwikkeling van de digitale agenda in onze regio en de ICT Praktijk Academie past daar uitstekend bij. Inmiddels hebben zich genoeg deelnemers gemeld die willen starten met het leerwerktraject van vier jaar. We nodigen bedrijven in de brede Leidse regio nu van harte uit om leerwerkplekken beschikbaar te stellen.'

[Lees brief aan ondernemers] [Lees artikel]


Greenport-Bollenstreek-waterstofWaterstof is een interessant brandstofalternatief voor de Duin- en Bollenstreek. Per jaar worden miljoenen liters diesel gebruikt voor regionaal transport en landbouwmachines. Dat is voldoende volume om te kijken of een waterstoftankstation in de streek uit zou kunnen. Dat werkt natuurlijk alleen als er tegelijkertijd steeds meer vrachtwagens en landbouwvoertuigen worden aangeschaft die waterstof gebruiken. De Greenport onderzoekt de komende tijd of zo’n businesscase haalbaar is. [Lees meer op de website van Greenport Duin- en Bollenstreek] 

 

 


HLT-samenOp maandag 9 november heeft een brede controleactie plaatsgevonden. Onder coördinatie van het RIEC Den Haag hebben de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen met de politie, Omgevingsdienst, het OM, Douane en de Belastingdienst een reeks panden gecontroleerd op criminele activiteiten. Deze controles zijn bedoeld om tijdig eventuele misstanden te signaleren, te voorkomen en aan te pakken.


Economic-Board-introduceert-VrijlandersEconomic Board introduceert Vrijlanders
Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) introduceert vandaag ‘Vrijlanders’, een regiocollectief van bedrijven, bewoners en vertegenwoordigers uit de overheid en het onderwijs. Doel is om de vrije ruimte in de Duin- en Bollenstreek te beschermen en samen te werken aan dynamiek en vernieuwing in de regionale economie.


Strengere maatregelen na 13 oktober 2020
Helaas is het Nederland niet gelukt voldoende afstand te houden om het virus geen kans te geven. Vanaf 14 oktober is daarom iedere Nederlander verplicht zich aan de overheidsregels te houden. Laten we verstandig zijn en niet steeds de grenzen van de regels blijven opzoeken en samen het virus op afstand houden!
Lees hier alle spelregels (en blijf nadenken).


BedrijfslevenBollenstreek-Marieke-Noordermeer-Willem-Heemskerk-14102020Door het stoppen met haar functie als voorzitter bij ondernemersvereniging Innitiatiefrijk Hillegom ontstaat ook een lege plaats bij Bedrijfsleven Bollenstreek.


Voorkom-tweede-lockdown-Covid-19

De toename van het aantalCOVID-19 besmettingen is onrustbarend. Als het zo door gaat raakt de zorg opnieuw overbelasten zal het kabinet niet anders kunnen dan nieuwe maatregelen nemen. Al dit weekend wordt daarover gesproken. Een tweede lockdown dreigt, met alle draconische gevolgen voor ondernemers, werknemers en de economie van dien. Als ons gedrag niet verandert, wordt het ongelofelijk lastig om dat te voorkomen.

 


mboRijnland

Duurzame samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven;

College Dienstverlening van mboRijnland zoekt partners voor hybride leertrajecten

“Opleiden is het nieuwe werven!”. Met deze uitspraak onderstreepte de HR manager van één van de samenwerkingspartners van mboRijnland onlangs het belang om de banden met het beroepsonderwijs verder aan te halen.


Bedrijfsleven Bollenstreek is van mening dat er meer betaalbare woningen op diverse locaties in de Bollenstreek nodig zijn om (V)MBO personeel te behouden voor de bedrijven in onze streek. De lobby hiervoor is in volle gang. Door middel van onderstaand bericht is hier nog eens extra aandacht voor gevraagd bij de provincie.


Bedrijfsleven-Bollenstreek-reststromen-compost

Het moet anders. De groene reststromen uit het sierteeltcluster kunnen in een circulaire economie beter worden benut. Greenport Duin- en Bollenstreek verkent samen met Delphy, Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek, Meerlanden, Otte Lisse en Studieclub Tulp 2.0 de mogelijkheden om bollen- en ander plantaardig afval op te waarderen.


Vlog-power-up-your-summer-job-Greenport-uitjebloembolTijdens de zomervakantie begint voor veel scholieren het werk in het sierteeltcluster. Waarom kiezen zij voor een baan tussen de bollen en bloemen? En wat is er nou zo leuk aan het werken in deze sector?


Bollenstreek-omroep-BoBizzNizzWoensdag 24 juni 2020 was voorzitter Willem Heemskerk op bezoek bij BoBizzNizz.
Aan de orde kwamen de onderwerpen corona, scholing en huisvesting in de Bollenstreek.


Duurzame samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven: samen met mboRijnland opleiden voor de toekomst in hybride leertrajecten.
De werknemer van morgen zit vandaag nog op school. Hoe kan je als bedrijf bijdragen aan het opleiden van goed personeel? Naast het aanbieden van stageplaatsen werkt een aantal bedrijven in de regio inmiddels samen met het onderwijs in hybride leertrajecten voor mbo studenten.


Bedrijfsleven Bollenstreek wil graag met projectontwikkelaars en bouwbedrijven in gesprek over de problemen rond de huisvesting of woningbouw voor mbo geschoolden, praktisch geschoolden en arbeidsmigranten. 


Kansen voor de hele regio!
De regio kan zich opmaken voor de uitrol van het kuuroordproject. Want na de verkenning in Fase één, volgde het predicaat ‘officiële ESPA kuuroordstatus’ in Fase twee. Het is nu tijd voor Fase drie waarin de kuuroordstatus wordt geïmplementeerd. Niet alleen in Noordwijk, maar in de gehele Duin- en Bollenstreek. Het project is onderdeel van de businesscase ‘Gezonde en Energieke Regio’ van de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) en wordt getrokken door Noordwijk Marketing.


Voor jouw bedrijf snel inzicht in de geldende ondersteuningsmaatregelen. Een project van VNO-NCW.
[naar de coronacalculator]


“Somber, maar realistisch”, zo luidt het eerste commentaar op het rapport van Bureau Blaauwberg over de impact van de crisis op de economie van de Duin- en Bollenstreek.


Het EDBD heeft een vlog over de corona vragen en belevenissen in de Duin- en Bollenstreek.
Met Lars Flinkerbusch en ondernemers uit de streek. [lees en bekijk hem hier]


Provincie Noord-Holland ziet af van plan Duinpolderweg. Zie ook het bericht van de provincie.


Geen-handen-maar-ellebogen-EBDB-jaarverslag-Duin-en-BollenstreekEconomic Board presenteert eerste jaarverslag
Op dinsdag 10 maart jl. werd het eerste inhoudelijke jaarverslag van de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) aangeboden aan Jan van Rijn (voorzitter bestuurlijk overleg Economie) door Jan Bout (voorzitter EBDB) en Lars Flinkerbusch (directeur EBDB). Dit gebeurde ditmaal niet met een gebruikelijke stevige handdruk, maar met ‘corona-vriendelijke’ elleboogjes. Van Rijn: “De EBDB is behoorlijk op stoom. De eerste resultaten worden al getoond en dat is een zeer gunstige ontwikkeling voor de economie in de Duinen Bollenstreek”.


Agrarische jongeren Duin- en Bollenstreek kunnen stappen maken

Te midden van een delegatie Agrarische Jongeren Duin- en Bollenstreek (AJDB) werd afgelopen maandagavond een exploitatieovereenkomst gesloten tussen de Greenport Duin- en Bollenstreek en de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB). Deze deal houdt in dat de Businesscase ‘Flower Science Knowledge, Tourism & Brand Strategy’ officieel is gestart en dat de agrarische jongeren hiermee op constructieve ondersteuning kunnen rekenen. 


De bollenboulevard is niet alleen dichtbij Keukenhof, maar sinds januari 2020 ook van Keukenhof.