Menu

Bedrijfsleven Bollenstreek

Bedrijfsleven Bollenstreek is de koepel van vijf ondernemersverenigingen en functioneert als een overlegplatform voor ondernemers van de Bollenstreek. Met de ondernemersverenigingen is deze koepel een gesprekspartner voor overheden en werkgeversorganisaties.
De aangesloten verenigingen zijn Noordwijkse Ondernemers Vereniging (NOV), Verenigd Bedrijfsleven Noordwijkerhout (VBN), Business Platform Teylingen (BPT), Alverha Lisse en Initiatiefrijk Hillegom (IRH).
Deze organisaties hebben gezamenlijk ruim 1.500 leden. De aangesloten ondernemersverenigingen zijn diepgeworteld in deze regio en vertegenwoordigen het gehele speelveld van “ondernemend Duin- en Bollenstreek” op gebied van horeca. handel, industrie en dienstverlening. Van eenmansbedrijven tot multinationals.
Het regionaal bundelen van de krachten op economisch gebied is steeds belangrijker geworden. De door de gezamenlijke gemeenten opgestelde Economische Agenda vraagt een regionale collectieve belangenbehartiger van en voor het bedrijfsleven. Bedrijfsleven Bollenstreek vervult deze rol.


Missie

Bedrijfsleven Bollenstreek levert een bijdrage aan de verbetering van het economisch klimaat in de Bollenstreek met als doel het ondernemerschap te stimuleren en te laten floreren.

De speerpunten van Bedrijfsleven Bollenstreek zijn:

  1. Onderwijs en arbeidsmarkt
  2. Huisvesting voor(v)mbo geschoold personeel
  3. Mobiliteit en ontsluiting van de Bollenstreek
  4. Ruimte voor bedrijven

Samen Sterk

Het regionaal bundelen van de krachten op economisch gebied stimuleert de ontwikkeling naar een beter en uitgebalanceerd vestigingsklimaat in de Bollenstreek op het gebied van ondernemen, wonen en recreëren.

Bedrijfsleven Bollenstreek behartigt de collectieve belangen van het bedrijfsleven in de Bollenstreek in alle geledingen en op alle niveaus en levert op deze wijze een bijdrage aan de gewenste ontwikkeling