Menu

bollenstreek-corona-covid19

Nieuws

24-08-2020 09:31:35

Meer doen met reststromen uit het sierteeltcluster


Bedrijfsleven-Bollenstreek-reststromen-compost

Het moet anders. De groene reststromen uit het sierteeltcluster kunnen in een circulaire economie beter worden benut. Greenport Duin- en Bollenstreek verkent samen met Delphy, Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek, Meerlanden, Otte Lisse en Studieclub Tulp 2.0 de mogelijkheden om bollen- en ander plantaardig afval op te waarderen.

Het afval kan bijvoorbeeld omgezet worden naar compost, biobrandstof en zelfs de basis zijn voor cosmeticaproducten. Dit past in de ambitie om een klimaatneutrale Greenport te zijn in 2040. Daarvoor moet meer worden gedaan dan alleen inzetten op de energietransitie. Samen met lokale partners is dit haalbaar.

Bedrijfsleven-Bollenstreek-reststromen-compostWeggooien is zonde
We hebben allemaal nog het beeld op ons netvlies: de duizenden bloemen die werden weggegooid aan het begin van de coronacrisis. Een schokgolf ging door de samenleving en hulpacties werden op touw gezet. Het gaat in dit voorbeeld om nog prima verkoopbaar product. Maar er zijn ook dagelijkse reststromen uit het sierteeltcluster in de Duin- en Bollenstreek. Tel daar nog eens het maai- en snoeiafval uit de openbare ruimte bij op. En ook in de huishoudens wordt het gft-afval steeds beter gescheiden en apart afgevoerd. Veel van deze stromen komen terecht bij Meerlanden, een grote regionale afvalinzamelaar én -verwerker, waar ze worden verwerkt tot bijvoorbeeld compost of groengas.

Opwaarderen organische reststromen
Het verwerken van organische reststromen levert drie biobased productgroepen op. Het grootste rendement wordt behaald tijdens de (overdekte) compostering. Dit levert compost – hergebruik op de velden of openbare ruimte - en warmte voor bedrijven of woningen. Het organische materiaal dat niet geschikt is voor compost wordt via een vergistingsinstallatie omgezet in groengas en water. Deze brandstof wordt onder andere benut om het transport van organisch restafval van en naar de installatie te verduurzamen. En de meest intensieve verwerking van organische reststromen komt uit het laboratorium, waar inhoudsstoffen uit de restproducten omgezet worden in innovatieve biobased toepassingen, zoals verpakkingsmaterialen of cosmeticaproducten.

In de Duin- en Bollenstreek
Belangrijk in de discussie over de kringlooplandbouw is ook dat er zo min mogelijk wordt getransporteerd. Dat betekent dat er in Greenport Duin- en Bollenstreek wordt gezocht naar een geschikte locatie om een dergelijke installatie te realiseren. Simon Pennings van Studieclub Tulp 2.0 : “Wij zijn al langere tijd op zoek naar goede oplossingen voor ons organische materiaal. Er is voldoende materiaal in de streek aanwezig. Ook hebben kwekers interesse om de producten af te nemen en een circulaire economie tot stand te brengen. Wij volgen niet een hype, maar zien vooral zelf het nut in van deze toepassingen. Dat de ontwikkeling past bij de ambities van de lokale gemeenten om ook met hun groen- en snoeiafval of gft deel te nemen aan een lokale kringloop is voor ons een kans dat het nu echt gaat lukken. De komende maanden worden benut om te zoeken naar een mogelijk geschikte locatie.”

 


Nieuwsoverzicht

Economic-Board-introduceert-VrijlandersEconomic Board introduceert Vrijlanders
Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) introduceert vandaag ‘Vrijlanders’, een regiocollectief van bedrijven, bewoners en vertegenwoordigers uit de overheid en het onderwijs. Doel is om de vrije ruimte in de Duin- en Bollenstreek te beschermen en samen te werken aan dynamiek en vernieuwing in de regionale economie.


Strengere maatregelen na 13 oktober 2020
Helaas is het Nederland niet gelukt voldoende afstand te houden om het virus geen kans te geven. Vanaf 14 oktober is daarom iedere Nederlander verplicht zich aan de overheidsregels te houden. Laten we verstandig zijn en niet steeds de grenzen van de regels blijven opzoeken en samen het virus op afstand houden!
Lees hier alle spelregels (en blijf nadenken).


BedrijfslevenBollenstreek-Marieke-Noordermeer-Willem-Heemskerk-14102020Door het stoppen met haar functie als voorzitter bij ondernemersvereniging Innitiatiefrijk Hillegom ontstaat ook een lege plaats bij Bedrijfsleven Bollenstreek.


Voorkom-tweede-lockdown-Covid-19

De toename van het aantalCOVID-19 besmettingen is onrustbarend. Als het zo door gaat raakt de zorg opnieuw overbelasten zal het kabinet niet anders kunnen dan nieuwe maatregelen nemen. Al dit weekend wordt daarover gesproken. Een tweede lockdown dreigt, met alle draconische gevolgen voor ondernemers, werknemers en de economie van dien. Als ons gedrag niet verandert, wordt het ongelofelijk lastig om dat te voorkomen.

 


mboRijnland

Duurzame samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven;

College Dienstverlening van mboRijnland zoekt partners voor hybride leertrajecten

“Opleiden is het nieuwe werven!”. Met deze uitspraak onderstreepte de HR manager van één van de samenwerkingspartners van mboRijnland onlangs het belang om de banden met het beroepsonderwijs verder aan te halen.


Bedrijfsleven Bollenstreek is van mening dat er meer betaalbare woningen op diverse locaties in de Bollenstreek nodig zijn om (V)MBO personeel te behouden voor de bedrijven in onze streek. De lobby hiervoor is in volle gang. Door middel van onderstaand bericht is hier nog eens extra aandacht voor gevraagd bij de provincie.


Bedrijfsleven-Bollenstreek-reststromen-compost

Het moet anders. De groene reststromen uit het sierteeltcluster kunnen in een circulaire economie beter worden benut. Greenport Duin- en Bollenstreek verkent samen met Delphy, Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek, Meerlanden, Otte Lisse en Studieclub Tulp 2.0 de mogelijkheden om bollen- en ander plantaardig afval op te waarderen.


Nieuws van Greenport Duin- en Bollenstreek:
Loop voorop en meld je aan voor een quickscan om te zien of een kleinschalige windturbine een economisch voordeel oplevert voor jouw bedrijf. 

Greenport-duin-en-bollenstreek-bedrijfslevenOp veel bedrijven in het sierteeltcluster in de Duin- en Bollenstreek liggen inmiddels zonnepanelen. Goed voor de bedrijfsvoering en goed voor het klimaat en het getuigt van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Maar dan ben je er nog niet.
Om de energie- en klimaatdoelen van de overheid te halen, stimuleert de Greenport ook andere energiemaatregelen. Laat nu een quickscan doen om uit te zoeken of een kleinschalige windturbine op jouw bedrijf de verduurzaming verder ondersteunt.

[Meer]


Vlog-power-up-your-summer-job-Greenport-uitjebloembolTijdens de zomervakantie begint voor veel scholieren het werk in het sierteeltcluster. Waarom kiezen zij voor een baan tussen de bollen en bloemen? En wat is er nou zo leuk aan het werken in deze sector?


Bollenstreek-omroep-BoBizzNizzWoensdag 24 juni 2020 was voorzitter Willem Heemskerk op bezoek bij BoBizzNizz.
Aan de orde kwamen de onderwerpen corona, scholing en huisvesting in de Bollenstreek.


Duurzame samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven: samen met mboRijnland opleiden voor de toekomst in hybride leertrajecten.
De werknemer van morgen zit vandaag nog op school. Hoe kan je als bedrijf bijdragen aan het opleiden van goed personeel? Naast het aanbieden van stageplaatsen werkt een aantal bedrijven in de regio inmiddels samen met het onderwijs in hybride leertrajecten voor mbo studenten.


Bedrijfsleven Bollenstreek wil graag met projectontwikkelaars en bouwbedrijven in gesprek over de problemen rond de huisvesting of woningbouw voor mbo geschoolden, praktisch geschoolden en arbeidsmigranten. 


Kansen voor de hele regio!
De regio kan zich opmaken voor de uitrol van het kuuroordproject. Want na de verkenning in Fase één, volgde het predicaat ‘officiële ESPA kuuroordstatus’ in Fase twee. Het is nu tijd voor Fase drie waarin de kuuroordstatus wordt geïmplementeerd. Niet alleen in Noordwijk, maar in de gehele Duin- en Bollenstreek. Het project is onderdeel van de businesscase ‘Gezonde en Energieke Regio’ van de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) en wordt getrokken door Noordwijk Marketing.


Voor jouw bedrijf snel inzicht in de geldende ondersteuningsmaatregelen. Een project van VNO-NCW.
[naar de coronacalculator]


“Somber, maar realistisch”, zo luidt het eerste commentaar op het rapport van Bureau Blaauwberg over de impact van de crisis op de economie van de Duin- en Bollenstreek.


Het EDBD heeft een vlog over de corona vragen en belevenissen in de Duin- en Bollenstreek.
Met Lars Flinkerbusch en ondernemers uit de streek. [lees en bekijk hem hier]


Provincie Noord-Holland ziet af van plan Duinpolderweg. Zie ook het bericht van de provincie.


Geen-handen-maar-ellebogen-EBDB-jaarverslag-Duin-en-BollenstreekEconomic Board presenteert eerste jaarverslag
Op dinsdag 10 maart jl. werd het eerste inhoudelijke jaarverslag van de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) aangeboden aan Jan van Rijn (voorzitter bestuurlijk overleg Economie) door Jan Bout (voorzitter EBDB) en Lars Flinkerbusch (directeur EBDB). Dit gebeurde ditmaal niet met een gebruikelijke stevige handdruk, maar met ‘corona-vriendelijke’ elleboogjes. Van Rijn: “De EBDB is behoorlijk op stoom. De eerste resultaten worden al getoond en dat is een zeer gunstige ontwikkeling voor de economie in de Duinen Bollenstreek”.


Agrarische jongeren Duin- en Bollenstreek kunnen stappen maken

Te midden van een delegatie Agrarische Jongeren Duin- en Bollenstreek (AJDB) werd afgelopen maandagavond een exploitatieovereenkomst gesloten tussen de Greenport Duin- en Bollenstreek en de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB). Deze deal houdt in dat de Businesscase ‘Flower Science Knowledge, Tourism & Brand Strategy’ officieel is gestart en dat de agrarische jongeren hiermee op constructieve ondersteuning kunnen rekenen. 


De bollenboulevard is niet alleen dichtbij Keukenhof, maar sinds januari 2020 ook van Keukenhof.