Menu

Samen sterk met

Bedrijfsleven Bollenstreek is de verbinding tussen ondernemers en overheid. We hebben contacten met onder andere onderstaande verenigingen, ondernemersverenigingen, belangenverenigingen en gemeenten. Daarnaast zijn er projectafhankelijke contacten van lokaal tot hogere overheid.
Vertegenwoordigers van Bedrijfsleven Bollenstreek hebben zitting in het bestuur van:

 • Bedrijfsleven Holland Rijnland
 • Stichting Hou het Bloeiend
 • Greenportoverleg Duin- en bollenstreek
 • Leidse Regiokring

Bedrijfsleven Bollenstreek onderhoudt contacten met:

 • Bestuurlijk Overleg Mobiliteit
 • Bestuurlijk Overleg Economie
 • Stuurgroep Onderwijs en Arbeidsmarkt
 • VNO NCW
 • MKB-Nederland
 • Holland Rijnland
 • Provincie

Samenwerking met gemeenten

In de Bollenstreek zijn momenteel na de fusies van de afgelopen jaren 4 gemeenten actief:


Ondernemersverenigingen in de Bollenstreek zijn lid en bij de overleggen van het algemeen bestuur vertegenwoordigd. Op deze wijze zijn zij nauw betrokken bij het overleg en lobbywerk.


Nieuwsoverzicht

Provincie Noord-Holland ziet af van plan Duinpolderweg. Zie ook het bericht van de provincie.


Geen-handen-maar-ellebogen-EBDB-jaarverslag-Duin-en-BollenstreekEconomic Board presenteert eerste jaarverslag
Op dinsdag 10 maart jl. werd het eerste inhoudelijke jaarverslag van de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) aangeboden aan Jan van Rijn (voorzitter bestuurlijk overleg Economie) door Jan Bout (voorzitter EBDB) en Lars Flinkerbusch (directeur EBDB). Dit gebeurde ditmaal niet met een gebruikelijke stevige handdruk, maar met ‘corona-vriendelijke’ elleboogjes. Van Rijn: “De EBDB is behoorlijk op stoom. De eerste resultaten worden al getoond en dat is een zeer gunstige ontwikkeling voor de economie in de Duinen Bollenstreek”.


Agrarische jongeren Duin- en Bollenstreek kunnen stappen maken

Te midden van een delegatie Agrarische Jongeren Duin- en Bollenstreek (AJDB) werd afgelopen maandagavond een exploitatieovereenkomst gesloten tussen de Greenport Duin- en Bollenstreek en de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB). Deze deal houdt in dat de Businesscase ‘Flower Science Knowledge, Tourism & Brand Strategy’ officieel is gestart en dat de agrarische jongeren hiermee op constructieve ondersteuning kunnen rekenen. 


De bollenboulevard is niet alleen dichtbij Keukenhof, maar sinds januari 2020 ook van Keukenhof.


Nieuwsoverzicht Economic Board
Duin- en Bollenstreek