Menu

Ruimte voor bedrijven

Bedrijven en ondernemers zijn de basis voor wonen en werken in de Bollenstreek. Bedrijfsleven Bollenstreek is voor hen dé belangenbehartiger.
Middels overleg, lobby en sturen van ontwikkelingen is Bedrijfsleven Bollenstreek de gesprekspartner voor Ruimte voor Bedrijven.
Ook daarmee zijn we samen sterk.


Vraag en aanbod Bedrijventerreinen in de Duin- en Bollenstreek

De Bollenstreek maakt deel uit van de regio Holland Rijnland. Hier wordt in breder verband gekeken naar de invulling en doelstellingen van de bedrijventerreinen. Belangen van een woon- en werkomgeving zijn soms nogal divers en tegenstrijdig. Want zowel bedrijven, huisvesting en recreatie kennen een ruimtevraagstuk binnen de toch al beperkte ruimte. Juist dan is het van belang om overleg te voeren en samen tot de juiste oplossingen te komen. Waar woonwijken de bedrijventerreinen omsluiten of wegduwen zorgen we in overleg voor ruimte op andere plekken. Het verstandig indelen en rekening houden met verkeersbewegingen en belangen van de locatie is een actueel item.


Nieuwsoverzicht

Provincie Noord-Holland ziet af van plan Duinpolderweg. Zie ook het bericht van de provincie.


Geen-handen-maar-ellebogen-EBDB-jaarverslag-Duin-en-BollenstreekEconomic Board presenteert eerste jaarverslag
Op dinsdag 10 maart jl. werd het eerste inhoudelijke jaarverslag van de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) aangeboden aan Jan van Rijn (voorzitter bestuurlijk overleg Economie) door Jan Bout (voorzitter EBDB) en Lars Flinkerbusch (directeur EBDB). Dit gebeurde ditmaal niet met een gebruikelijke stevige handdruk, maar met ‘corona-vriendelijke’ elleboogjes. Van Rijn: “De EBDB is behoorlijk op stoom. De eerste resultaten worden al getoond en dat is een zeer gunstige ontwikkeling voor de economie in de Duinen Bollenstreek”.


Agrarische jongeren Duin- en Bollenstreek kunnen stappen maken

Te midden van een delegatie Agrarische Jongeren Duin- en Bollenstreek (AJDB) werd afgelopen maandagavond een exploitatieovereenkomst gesloten tussen de Greenport Duin- en Bollenstreek en de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB). Deze deal houdt in dat de Businesscase ‘Flower Science Knowledge, Tourism & Brand Strategy’ officieel is gestart en dat de agrarische jongeren hiermee op constructieve ondersteuning kunnen rekenen. 


De bollenboulevard is niet alleen dichtbij Keukenhof, maar sinds januari 2020 ook van Keukenhof.


Meer nieuws

Nieuwsoverzicht Economic Board
Duin- en Bollenstreek
RijnlandRoute actueel