Menu

Denkrichting mobiliteit bollenstreek

Bedrijfsleven Bollenstreek staat voor de ondernemers uit deze streek. In overleg met ondernemersverenigingen en de aangesloten ondernemers zijn onderstaande conclusies gevormd.
Deze conclusies zijn de basis voor gesprekken met de overheden.


Plankaart-ontsluiting-Bollenstreek-nov-2020

Aanleiding denkrichting
De N443 draagt (samen met de N444 voor groot deel de ontsluiting van het hart van de bollenstreek.

 • De N443 raakt steeds meer op slot tijdens spitstijden en zomerse dagen.
 • Toename van het aantal (hoeveel?) woningen in Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorhout zal tot
  verdere stagnatie leiden.
 • Er is behoefte aan uitbreiding van bedrijventerreinen met 14 ha. (op basis van welke studie blijkt
  dit?)
 • HOV-verbinding Noordwijk – Schiphol vraagt om goede doorstroming rotonde Van Pallandlaan
  (N443/N208) (Sassenheim)
 • Er is grote weerstand in Sassenheim tegen turbo-rotonde Van Pallandlaan
 • De N443 doorkruist het dorp Sassenheim, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan
 • De spoorwegovergang bij Noordwijkerhout en de brug over de haarlemmertrekvaart dient binnen
  10 jaar te worden vervangen. Gevaarlijk overgang met veel stagnatie van het verkeer.
 • De N443 ter hoogte van Noordwijkerhout levert gevaarlijke situaties met direct aangelegen
  woningen (AH-thuiszorg op de provinciale weg)
 • Door het vervallen van de nieuwe noordelijke ontsluiting (Duinpolderweg) wordt de druk op de
  N443 niet verminderd.
 • Op- en Afrit N443 - A44 is gevaarlijk kort en smal, leidt tot ongelukken en files
 • Drie viaducten (Ringvaart, Kaag (afrit 2) en Oude Wetering (afrit 1) zijn versmald en leiden tot
  ongelukken en files

De N207 strand op een vastlopende N208

 • De kernen langs de kust (Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zilk zijn sterk gegroeid en blijven
  groeikernen. Dit zijn grotendeels woonkernen met verkeersbewegingen richting de grote steden.
 • De ontsluiting via de N207 zorgt voor de grotere ontsluiting van de kernen langs de kust. Met
  name Hillegom en Lisse hebben zeer veel overlast van doorgaand verkeer vanuit deze kernen.
 • Dit verkeer dient met een juiste omleiding deze kernen te mijden, waarbij met een slimme
  verlenging van de N207 het verkeer kan doorstromen zonder beide kernen te belasten.
 • Daarnaast zal met deze ontsluiting ook een oplossing geboden kunnen worden voor de
  toeristenstroom, niet alleen in het Keukenhofseizoen

Denkrichting 1

 • Het oplossen van de knelpunten op de A44 – verbeteren doorstroming
 • Het laten vervallen van de op- en afrit van de A44 / N443 (Sassenheim Noord)
 • Het uitbreiden van de op- en afrit van de A44 / N520 (Abbenes)
 • Het aanleggen van een nieuwe weg vanaf de A44 Abbenes, onder de ringvaart door
 • De nieuwe weg laten kruisen met N208 en doortrekken, afbuigend naar de N443, parallel aan de
  N208
 • Het gebied tussen de nieuwe weg, N208 en N443 bestemmen voor bedrijven. (’t is apegrond) è
  kostendrager
 • De van Pallandlaan wordt vanuit Sassenheim gezien, richting de A44 een doodlopende weg waar
  woningbouw (aan het water) wellicht mogelijk is
 • De industriekade (bedrijventerrein in dorp met verkeersoverlast) kan grotendeels verplaatst
  worden naar het nieuwe bedrijventerrein
 • De industriekade bestemmen als woningbouw ipv bedrijven è kostendrager
 • De van Pallandlaan (zou onderdeel kunnen worden van een snelfietsroute

Denkrichting 2

 • Ontsluiting van de Bollenstreek door het doortrekken van de N207 tot de N206 waarbij deze
  laatste als vierbaansweg richting Noordwijk wordt ingericht. Het overige traject richting de Zilk
  blijft als bestaand.
 • Een HOV route kan hiervan tevens gebruik maken, eventueel met overstapmogelijkheden rond
  het Keukenhofterrein.
 • Eerdere bezwaren van kwekers in dit gebied kunnen worden gerespecteerd en overwonnen.
 • Door gebruik te maken van ondertunneling (verhoudingsgewijs eenvoudiger in zandgronden)
  zullen eerder gemelde bezwaren van ondergeschikt belang worden. Bovendien zal deze techniek
  kruisingen met ringvaart, de spoorlijn en trekvaart vereenvoudigen.
 • Door slimme ondertunneling blijft de aansluiting N207/N208 intact, waarbij de bestaande
  aansluiting zorgdraagt voor het ontsluiten van de kernen Hillegom en Lisse.
 • Langs het bestaande traject kan een snelfietsroute worden gerealiseerd.

Denkrichting 3

 • Tussen N450 en de N206 de N443 verplaatsen en de bestaande weg herinrichten als lokale weg
  en snelfietsroute
 • Nieuwe weg voorzien van tunnel onder spoorlijn en Haarlemmer trekvaart
 • Mogelijkheid om bedrijfsterrein te realiseren direct naast de nieuwe weg

Aandacht voor:

 • Kansen op gebied van snelfietspaden (evt. i.c.m. PV-panelen-overkapping)
 • HOV
 • Plannen Haarlemmermeer (zie gebiedskaart Lisserbroek 2040)

 

Nieuwsoverzicht

Zuid-Holland kent ruim 600 bedrijventerreinen die samen goed zijn voor bijna een derde van de totale werkgelegenheid in de provincie. Het is daarom belangrijk dat de bedrijventerreinen goed georganiseerd zijn en daarmee voorbereid zijn op de toekomst. Om deze doelen te bereiken beschikt de provincie over 2 subsidieregelingen voor ondernemersverenigingen, Bedrijven Investeringszones (BIZ) en gemeenten. Zij kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling ‘verduurzaming bedrijventerreinen’ en de subsidieregeling ‘planvorming bedrijventerreinen’.


Zakelijk-zuiniger-bollenstreekDe gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk hebben vrijdag 17 februari 2023 samen met Bedrijfsleven Bollenstreek en de Greenport Duin- en Bollenstreek een MKB-Deal gesloten om de energietransitie voor het Midden- en Klein Bedrijf (MKB) in de regio te versnellen.


Hierbij de uitnodiging aan om deel te nemen aan de Nationale Peiling Ondernemersklimaat. Een belangrijk onderzoek dat richting zal geven aan de lobby van MKB-Nederland en VNO-NCW. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk ondernemers deelnemen.


Meer nieuws

Nieuwsoverzicht Economic Board
Duin- en Bollenstreek
RijnlandRoute actueel