Menu

Economische agenda

De Economische Agenda Duin- en Bollenstreek is opgesteld door de destijds 5 bollengemeenten in samenspraak met de gemeente Katwijk, ondernemers, het maatschappelijk middenveld. Daaruit is Economic Board ontstaan. Deze agenda is het fundament onder de ambitie om de economische positie van de Duin- en Bollenstreek te versterken met daarnaast behoud aantrekkelijkheid voor wonen. 
In de economische visie 2030 Duin- en Bollenstreek worden een aantal stevige conclusies en bevindingen met elkaar gedeeld. We leven samen in één van de welvarendste en meest aantrekkelijke woonregio’s. We liggen tussen bloeiende regio’s als metropoolregio Amsterdam, regio Leiden en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. We hebben daarbij alles in huis om ons als krachtige economische regio verder te ontwikkelen.

Economische continuïteit
En die ontwikkeling is nodig, alleen al om alles wat sterk en mooi is in dit gebied te kunnen behouden. Behoud van de Duin- en Bollenstreek gaat niet zonder economische continuïteit. Het gaat ons nú heel goed.

Om economische continuïteit in onze streek te kunnen borgen voor de toekomst moet er het nodige gebeuren. We profiteren onvoldoende van de economische kansen tussen de Noord- en de Zuidvleugel. Onze traditioneel sterke economische clusters als de greenport en het toerisme hebben een nieuwe impuls nodig.

Er zijn grote kennisrijke en technologisch geavanceerde partijen binnen onze regio, zoals AKZO en ESA-ESTEC, die amper aan elkaar en met onze regio verbonden zijn. Goed opgeleid personeel vindt geen woonruimte en de concurrentie met andere woonregio’s neemt toe. Opleiding, ruimte voor bedrijven én ruimte voor wonen en recreëren zijn van groot belang voor onze economische toekomst.

Tijd om de handen ineen te slaan!
In de economische visie 2030 benoemden we onze gezamenlijke opgave: “Het toevoegen van nieuw economisch elan aan een voortreffelijk woongebied tussen de Zuidvleugel, de Noordvleugel en het Groene Hart van de Randstad zodat het kan blijven floreren.” Er is al veel onderzoek gedaan. En er liggen al vele visies die in tal van overeenkomsten en college- akkoorden overgenomen zijn in de afgelopen jaren. Er zijn ideeën genoeg.
Kansen zijn er ook genoeg. En krachtige ondernemers en maatschappelijke partijen zijn er - binnen én buiten de streek - die graag bijdragen. Nu de realisatie nog. Tijd om de handen ineen te slaan!


Eén Economische Agenda

De overheid heeft een belangrijke rol bij het identificeren en uitwerken van goede ideeën. Ideeën waar iedereen in de hele streek van kan profiteren. Als overheid realiseren de gemeenten in de streek zich ook dat ondernemers en de samenleving de economie maken.

De overheid kan steunen, mogelijk maken, kansen creëren en barrières wegnemen. Vanuit die rol en verantwoordelijkheid namen de Economic Board en de 6 wethouders economie in augustus 2014 het initiatief een brede economische agenda op te stellen.

Na een interactief proces met de omgeving en met de inventarisatie van bestaande onderzoeken presenteerden de Economic Board en de 5 wethouders Economie in april 2015 het voorstel voor de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek.

De gemeente Katwijk maakt sinds 2014 onderdeel uit van de Economische Agenda Leidse Regio. De economische samenwerking met de Bollengemeenten vindt plaats binnen de strategische thema’s Greenport en Toerisme. Deze samenwerking zal worden voortgezet.

Vanuit deze situatie is Katwijk betrokken geweest bij de gesprekken die hebben geleid tot de totstandkoming van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek. De gemeente Katwijk waardeert de inzet van de Bollengemeenten om te komen tot een gezamenlijke economische agenda en zal voor projecten, die vallen binnen de thema’s Greenport en Toerisme, op projectniveau een nadere samenwerking overwegen.


11 Businesscases en Governance
De agenda bestaat uit 10 projecten die cruciaal (kunnen) zijn voor het versterken van de Duin- en Bollenstreek plus het project Governance. Ze worden uitgewerkt tot volwaardige businesscases met inzicht in de kansen, risico’s en financiële vereisten. In projectgroepen met deelnemers uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven wordt toegewerkt naar de resultaten. Het gaat om:

 1. Flower Attraction: Iconen van de Bollenstreek
 2. Programma gezonde en energieke regio (Healthy Region)
 3. Space Tech Campus: uitbouw Space Business Park
 4. Blueport (stimuleren water sportsector)
 5. Behoud en ontwikkel IDC en Flower Science Netwerk
 6. Regiomarketing (samenhang en profiel)
 7. Versnelling herstructurering Greenport
 8. Ondernemershuis
 9. Verbeteren bereikbaarheid van de streek
 10. Verkenning Onderwijs en Arbeidsmarkt
 11. Governance

Leden Economic Board

De leden van de Eonomic Board Duin- en Bollenstreek zijn te vinden op de website:
ebdb.nl/economic-board/leden-economic-board/

Nieuwsoverzicht

Provincie Noord-Holland ziet af van plan Duinpolderweg. Zie ook het bericht van de provincie.


Geen-handen-maar-ellebogen-EBDB-jaarverslag-Duin-en-BollenstreekEconomic Board presenteert eerste jaarverslag
Op dinsdag 10 maart jl. werd het eerste inhoudelijke jaarverslag van de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) aangeboden aan Jan van Rijn (voorzitter bestuurlijk overleg Economie) door Jan Bout (voorzitter EBDB) en Lars Flinkerbusch (directeur EBDB). Dit gebeurde ditmaal niet met een gebruikelijke stevige handdruk, maar met ‘corona-vriendelijke’ elleboogjes. Van Rijn: “De EBDB is behoorlijk op stoom. De eerste resultaten worden al getoond en dat is een zeer gunstige ontwikkeling voor de economie in de Duinen Bollenstreek”.


Agrarische jongeren Duin- en Bollenstreek kunnen stappen maken

Te midden van een delegatie Agrarische Jongeren Duin- en Bollenstreek (AJDB) werd afgelopen maandagavond een exploitatieovereenkomst gesloten tussen de Greenport Duin- en Bollenstreek en de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB). Deze deal houdt in dat de Businesscase ‘Flower Science Knowledge, Tourism & Brand Strategy’ officieel is gestart en dat de agrarische jongeren hiermee op constructieve ondersteuning kunnen rekenen. 


De bollenboulevard is niet alleen dichtbij Keukenhof, maar sinds januari 2020 ook van Keukenhof.


Meer nieuws

Nieuwsoverzicht Economic Board
Duin- en Bollenstreek
RijnlandRoute actueel