Menu

Bedrijfsleven Bollenstreek

07-12-2020 14:39:39

Bedrijfsleven Bollenstreek in de pers


Bedrijfsleven-bollenstreek-dec-2020-klNa een voortvarende start begin van het jaar kwam de corona crisis met bijna geen fysieke bijeenkomsten, maar met heel veel vergaderen via beeldscherm en lobby achter de schermen is er wel veel bereikt!
Tijd voor een samenvatting van de speerpunten van Bedrijfsleven Bollenstreek in 2020.

Dit bericht is ook geplaatst in diverse media.
Zie hier de bestuurders en hun bezigheden! 

Achter de schermen

Scholing, woonruimte, bedrijfsruimte en mobiliteit in de Bollenstreek

De Bollenstreek behoort tot de meest aantrekkelijke en meest welvarende regio’s van ons  land om te wonen en te leven. In totaal zijn er circa 195.000 inwoners en 6.000 bedrijven van zzp tot groot MKB. De Bollenstreek is één van de  aantrekkelijkste regio’s om te wonen en te werken.

Binnen Bedrijfsleven Bollenstreek werken de vijf ondernemersverenigingen uit de streek samen. Doel is vanuit één bestuur een krachtige partner te zijn in gesprek met de Provincie, Holland-Rijnland en de gezamenlijke gemeenten in de Bollenstreek.

Onderwijs en arbeidsmarkt, ruimte voor wonen, ruimte voor bedrijven en mobiliteit
De balans tussen economische groei en een groot woongenot kent ook uitdagingen. Bedrijfsleven Bollenstreek heeft deze uitdagingen vertaald in vier speerpunten. Te weten: onderwijs en arbeidsmarkt, wonen voor praktisch geschoolden, ruimte voor bedrijven en mobiliteit.
Lees verder onder de foto!

Bedrijfsleven-bollenstreek-dec-2020-kl

Onderwijs en Arbeidsmarkt
De streek kent geen MBO, HBO of Universitair onderwijs. Dat vindt plaats buiten onze Bollenstreek. De student van nu is de toekomst van de streek. Dat zijn de ondernemers of werknemers die wij hier zo hard nodig hebben. Daarvoor zetten wij ons in om door contact met bijvoorbeeld MBO Rijnland stageplekken of hybride- onderwijs te faciliteren. Wil jij de werknemer van de toekomst ontmoeten? Neem dan contact op met de scholen. Er zijn voldoende mogelijkheden

Ruimte voor wonen
Het is duur wonen in deze mooie streek. Hoge inkomens of eigen vermogen is nodig om hier te kunnen wonen. Ruimte voor praktisch geschoolde werknemers ontbreekt en dat is niet goed voor de economie. Bedrijfsleven Bollenstreek streeft naar een percentage van 30% voor sociale huur- en koopwoningen. Hierbij kijken we niet alleen naar de nieuw te realiseren, maar ook naar de totale woningvoorraad. We realiseren ons dat je dan ook waarschijnlijk de hoger zal moeten bouwen. Dit om de beperkte ruimte optimaal te benutten voor woningbouw.

Ruimte voor bedrijven
Er is ruimte nodig voor bedrijven. In een streek met toch al een hoge druk op beschikbare grond geldt ook hier dat we buiten de bestaande kaders denken. Misschien moet je de diepte in of moet je de hoogte gebruiken. Revitalisering van verouderde bedrijventerreinen, betere benutting van bestaande terreinen komen dan eerst in beeld. Uit onderzoek in 2018 blijkt dat naast de huidige ontwikkelingen nog 7 hectare nodig is. Wij gaan voor invulling van die vraag op bovengenoemde wijze, maar sluiten nieuwe ruimte voor bedrijven zeker niet uit.

Mobiliteit
De ontsluiting van de Bollenstreek is één van de grote problemen en kent een hoge prioriteit en moet grote voorrang krijgen. Via de ondernemersverenigingen hebben wij het net opgehaald en zijn twee ontsluitingsroutes in beeld gebracht die volgens ons het meest voor hand liggen. Deze twee routes leggen wij nogmaals voor aan onze achterban. Daarnaast zijn we in gesprek met Provincie, Holland-Rijnland en uiteraard lokale politiek. Informatie en/of een bijdrage via de besturen van de vijf aangesloten ondernemersverenigingen is van belang en van harte welkom.

Wie een bijdrage wil leveren aan de genoemde speerpunten als ondernemer of als bewoner is van harte welkom een reactie te plaatsen via de website bedrijfslevenbollenstreek.nl.


Missie

Bedrijfsleven Bollenstreek levert een bijdrage aan de verbetering van het economisch klimaat in de Bollenstreek met als doel het ondernemerschap te stimuleren en te laten floreren.

De speerpunten van Bedrijfsleven Bollenstreek zijn:

  1. Onderwijs en arbeidsmarkt
  2. Huisvesting voor(v)mbo geschoold personeel
  3. Mobiliteit en ontsluiting van de Bollenstreek
  4. Ruimte voor bedrijven

Samen Sterk

Het regionaal bundelen van de krachten op economisch gebied stimuleert de ontwikkeling naar een beter en uitgebalanceerd vestigingsklimaat in de Bollenstreek op het gebied van ondernemen, wonen en recreëren.

Bedrijfsleven Bollenstreek behartigt de collectieve belangen van het bedrijfsleven in de Bollenstreek in alle geledingen en op alle niveaus en levert op deze wijze een bijdrage aan de gewenste ontwikkeling


Nieuwsoverzicht

Bedrijfsleven-bollenstreek-dec-2020-kl

Grand Hotel Huis ter Duin en KTS Voorhout inspireren de nieuwe generatie

Door nieuwe partnerschap Inspire

Op dinsdag 17 december is de handtekening gezet voor de nieuwe samenwerking tussen Grand Hotel Huis ter Duin en KTS Voorhout. Arjan Houwaart, Teamleider leerjaar 3/4 HBR en Stephan Stokkermans, Managing Director Grand Hotel Huis ter Duin, deden dit onder toeziend oog van leerlingen, trotse ouders, pers en genodigden in het vijf sterren hotel. Ook voor de groep talenten van de KTS die speciaal geselecteerd zijn om dit traject te volgen was een hoofdrol weggelegd. Zij tekenende de contracten waardoor de eerste fase van deze nieuwe samenwerking in januari 2020 inhoudelijk gaat beginnen.  


 

De Nederlandse economie maakte in 2020 een grote krimp door. Ook in regio Leiden en Katwijk zijn de gevolgen in diverse sectoren goed merkbaar. Met het vaccinatieprogramma in het vooruitzicht is het nu het moment om plannen te maken voor herstel. Reden voor Ondernemersdag071 om dit prominent op de agenda te zetten tijdens de komende uitzending van ‘Ondernemend Dichtbij‘ op donderdag 4 maart van 16.00 tot 17.00 uur. We nodigen je van harte uit om mee te kijken! Aanmelden kan via deze link. In de week van de uitzending ontvang je de inloggegevens.


Ondernemersorganisaties: ‘Gedeeltelijk en verantwoord open op 3 maart’

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat de gesloten sectoren vanaf 3 maart in elk geval gedeeltelijk weer open moeten. Daarvoor hebben zij op verzoek van EZK-minister Bas van ’t Wout in samenwerking met de betrokken branches een plan uitgewerkt dat uitgaat van verantwoorde stappen verdeeld over verschillende sectoren. “We kunnen niet langer wachten, ondernemers gaan kapot. Als volledige heropening écht niet kan,  doe dan in elk geval dit”, is de dringende oproep van de ondernemersorganisaties.


Bedrijfsleven-bollenstreek-dec-2020-kl

Groepen 7 en 8 van de basisschool leren de groene sector kennen tijdens de Tuinbouw Battle (TBB). Op hun eigen mobiele kar telen leerlingen tulpen die zij vervolgens mogen verkopen. Daarmee verdienen zij geld voor een aankoop voor de klas of het schoolplein.


Vanwege de coronacrisis staan steeds meer ondernemers onder druk en wordt in 2021 een toenemend aantal faillissementen verwacht. Veel partijen staan voor de vraag hoe dit economisch en maatschappelijk leed kan worden afgewend.


Voorzitter Willem Heemskerk wordt geïnterviewd door Jan de Bruin van RTV Katwijk.
Deze uitzending was live op vrijdag 11 december.

Je kunt de uitzending hier terug luisteren:


Bedrijfsleven-bollenstreek-dec-2020-klNa een voortvarende start begin van het jaar kwam de corona crisis met bijna geen fysieke bijeenkomsten, maar met heel veel vergaderen via beeldscherm en lobby achter de schermen is er wel veel bereikt!
Tijd voor een samenvatting van de speerpunten van Bedrijfsleven Bollenstreek in 2020.

Dit bericht is ook geplaatst in diverse media.
Zie hier de bestuurders en hun bezigheden! 


Economie071 heeft voor de Leidse regio het initiatief genomen om een ICT Praktijk Academie van start te laten gaan. Het gaat om duaal onderwijs dat beschikbaar komt, naast de reguliere HBO-opleiding ICT van Hogeschool Leiden.

Martijn van Pelt, stuurgroeplid Economie071: 'Wij willen een verdere ontwikkeling van de digitale agenda in onze regio en de ICT Praktijk Academie past daar uitstekend bij. Inmiddels hebben zich genoeg deelnemers gemeld die willen starten met het leerwerktraject van vier jaar. We nodigen bedrijven in de brede Leidse regio nu van harte uit om leerwerkplekken beschikbaar te stellen.'

[Lees brief aan ondernemers] [Lees artikel]


Greenport-Bollenstreek-waterstofWaterstof is een interessant brandstofalternatief voor de Duin- en Bollenstreek. Per jaar worden miljoenen liters diesel gebruikt voor regionaal transport en landbouwmachines. Dat is voldoende volume om te kijken of een waterstoftankstation in de streek uit zou kunnen. Dat werkt natuurlijk alleen als er tegelijkertijd steeds meer vrachtwagens en landbouwvoertuigen worden aangeschaft die waterstof gebruiken. De Greenport onderzoekt de komende tijd of zo’n businesscase haalbaar is. [Lees meer op de website van Greenport Duin- en Bollenstreek] 

 

 


HLT-samenOp maandag 9 november heeft een brede controleactie plaatsgevonden. Onder coördinatie van het RIEC Den Haag hebben de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen met de politie, Omgevingsdienst, het OM, Douane en de Belastingdienst een reeks panden gecontroleerd op criminele activiteiten. Deze controles zijn bedoeld om tijdig eventuele misstanden te signaleren, te voorkomen en aan te pakken.


Economic-Board-introduceert-VrijlandersEconomic Board introduceert Vrijlanders
Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) introduceert vandaag ‘Vrijlanders’, een regiocollectief van bedrijven, bewoners en vertegenwoordigers uit de overheid en het onderwijs. Doel is om de vrije ruimte in de Duin- en Bollenstreek te beschermen en samen te werken aan dynamiek en vernieuwing in de regionale economie.


Strengere maatregelen na 13 oktober 2020
Helaas is het Nederland niet gelukt voldoende afstand te houden om het virus geen kans te geven. Vanaf 14 oktober is daarom iedere Nederlander verplicht zich aan de overheidsregels te houden. Laten we verstandig zijn en niet steeds de grenzen van de regels blijven opzoeken en samen het virus op afstand houden!
Lees hier alle spelregels (en blijf nadenken).


BedrijfslevenBollenstreek-Marieke-Noordermeer-Willem-Heemskerk-14102020Door het stoppen met haar functie als voorzitter bij ondernemersvereniging Innitiatiefrijk Hillegom ontstaat ook een lege plaats bij Bedrijfsleven Bollenstreek.


Voorkom-tweede-lockdown-Covid-19

De toename van het aantalCOVID-19 besmettingen is onrustbarend. Als het zo door gaat raakt de zorg opnieuw overbelasten zal het kabinet niet anders kunnen dan nieuwe maatregelen nemen. Al dit weekend wordt daarover gesproken. Een tweede lockdown dreigt, met alle draconische gevolgen voor ondernemers, werknemers en de economie van dien. Als ons gedrag niet verandert, wordt het ongelofelijk lastig om dat te voorkomen.

 


mboRijnland

Duurzame samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven;

College Dienstverlening van mboRijnland zoekt partners voor hybride leertrajecten

“Opleiden is het nieuwe werven!”. Met deze uitspraak onderstreepte de HR manager van één van de samenwerkingspartners van mboRijnland onlangs het belang om de banden met het beroepsonderwijs verder aan te halen.


Bedrijfsleven Bollenstreek is van mening dat er meer betaalbare woningen op diverse locaties in de Bollenstreek nodig zijn om (V)MBO personeel te behouden voor de bedrijven in onze streek. De lobby hiervoor is in volle gang. Door middel van onderstaand bericht is hier nog eens extra aandacht voor gevraagd bij de provincie.


Bedrijfsleven-Bollenstreek-reststromen-compost

Het moet anders. De groene reststromen uit het sierteeltcluster kunnen in een circulaire economie beter worden benut. Greenport Duin- en Bollenstreek verkent samen met Delphy, Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek, Meerlanden, Otte Lisse en Studieclub Tulp 2.0 de mogelijkheden om bollen- en ander plantaardig afval op te waarderen.


Nieuws van Greenport Duin- en Bollenstreek:
Loop voorop en meld je aan voor een quickscan om te zien of een kleinschalige windturbine een economisch voordeel oplevert voor jouw bedrijf. 

Greenport-duin-en-bollenstreek-bedrijfslevenOp veel bedrijven in het sierteeltcluster in de Duin- en Bollenstreek liggen inmiddels zonnepanelen. Goed voor de bedrijfsvoering en goed voor het klimaat en het getuigt van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Maar dan ben je er nog niet.
Om de energie- en klimaatdoelen van de overheid te halen, stimuleert de Greenport ook andere energiemaatregelen. Laat nu een quickscan doen om uit te zoeken of een kleinschalige windturbine op jouw bedrijf de verduurzaming verder ondersteunt.

[Meer]


Vlog-power-up-your-summer-job-Greenport-uitjebloembolTijdens de zomervakantie begint voor veel scholieren het werk in het sierteeltcluster. Waarom kiezen zij voor een baan tussen de bollen en bloemen? En wat is er nou zo leuk aan het werken in deze sector?


Bollenstreek-omroep-BoBizzNizzWoensdag 24 juni 2020 was voorzitter Willem Heemskerk op bezoek bij BoBizzNizz.
Aan de orde kwamen de onderwerpen corona, scholing en huisvesting in de Bollenstreek.


Duurzame samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven: samen met mboRijnland opleiden voor de toekomst in hybride leertrajecten.
De werknemer van morgen zit vandaag nog op school. Hoe kan je als bedrijf bijdragen aan het opleiden van goed personeel? Naast het aanbieden van stageplaatsen werkt een aantal bedrijven in de regio inmiddels samen met het onderwijs in hybride leertrajecten voor mbo studenten.


Bedrijfsleven Bollenstreek wil graag met projectontwikkelaars en bouwbedrijven in gesprek over de problemen rond de huisvesting of woningbouw voor mbo geschoolden, praktisch geschoolden en arbeidsmigranten. 


Kansen voor de hele regio!
De regio kan zich opmaken voor de uitrol van het kuuroordproject. Want na de verkenning in Fase één, volgde het predicaat ‘officiële ESPA kuuroordstatus’ in Fase twee. Het is nu tijd voor Fase drie waarin de kuuroordstatus wordt geïmplementeerd. Niet alleen in Noordwijk, maar in de gehele Duin- en Bollenstreek. Het project is onderdeel van de businesscase ‘Gezonde en Energieke Regio’ van de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) en wordt getrokken door Noordwijk Marketing.


Voor jouw bedrijf snel inzicht in de geldende ondersteuningsmaatregelen. Een project van VNO-NCW.
[naar de coronacalculator]


“Somber, maar realistisch”, zo luidt het eerste commentaar op het rapport van Bureau Blaauwberg over de impact van de crisis op de economie van de Duin- en Bollenstreek.


Het EDBD heeft een vlog over de corona vragen en belevenissen in de Duin- en Bollenstreek.
Met Lars Flinkerbusch en ondernemers uit de streek. [lees en bekijk hem hier]


Provincie Noord-Holland ziet af van plan Duinpolderweg. Zie ook het bericht van de provincie.


Geen-handen-maar-ellebogen-EBDB-jaarverslag-Duin-en-BollenstreekEconomic Board presenteert eerste jaarverslag
Op dinsdag 10 maart jl. werd het eerste inhoudelijke jaarverslag van de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) aangeboden aan Jan van Rijn (voorzitter bestuurlijk overleg Economie) door Jan Bout (voorzitter EBDB) en Lars Flinkerbusch (directeur EBDB). Dit gebeurde ditmaal niet met een gebruikelijke stevige handdruk, maar met ‘corona-vriendelijke’ elleboogjes. Van Rijn: “De EBDB is behoorlijk op stoom. De eerste resultaten worden al getoond en dat is een zeer gunstige ontwikkeling voor de economie in de Duinen Bollenstreek”.


Agrarische jongeren Duin- en Bollenstreek kunnen stappen maken

Te midden van een delegatie Agrarische Jongeren Duin- en Bollenstreek (AJDB) werd afgelopen maandagavond een exploitatieovereenkomst gesloten tussen de Greenport Duin- en Bollenstreek en de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB). Deze deal houdt in dat de Businesscase ‘Flower Science Knowledge, Tourism & Brand Strategy’ officieel is gestart en dat de agrarische jongeren hiermee op constructieve ondersteuning kunnen rekenen. 


De bollenboulevard is niet alleen dichtbij Keukenhof, maar sinds januari 2020 ook van Keukenhof.