Menu

Greenport Duin- en Bollenstreek

Greenport Duin- en Bollenstreek is het cluster van kennis, innovatie, ondernemerschap, handel en teelt(innovatie) in de bloemen- & bolleneconomie. Gelegen in de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, en Teylingen zorgt het open landschap met vollegrondsteelt voor een aantrekkelijke regio om te wonen en te recreëren. 


Greenport-duin-en-bollenstreek-bedrijfslevenSamenwerking

Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek is een triple-helix organisatie. Zeven bestuursleden vertegenwoordigen het bedrijfsleven, de overheid en de kennisinstituten in een proactief en ondernemersgericht bestuur. Zij streven naar een duurzame verbinding in het sierteeltcluster, zowel tussen stakeholders, overheden en kennisinstituten binnen de Duin- en Bollenstreek als daarbuiten.

Greenport Duin- en Bollenstreek is aangesloten bij Greenports Nederland. Landelijke thema’s vertalen wij naar passende regionale oplossingen en regionale onderwerpen kaarten wij aan in landelijke tafels.

[ga hier naar Greenport Duin- en Bollenstreek]

Nieuwsoverzicht

Bollenstreek-omroep-BoBizzNizzWoensdag 24 juni 2020 was voorzitter Willem Heemskerk op bezoek bij BoBizzNizz.
Aan de orde kwamen de onderwerpen corona, scholing en huisvesting in de Bollenstreek.


Duurzame samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven: samen met mboRijnland opleiden voor de toekomst in hybride leertrajecten.
De werknemer van morgen zit vandaag nog op school. Hoe kan je als bedrijf bijdragen aan het opleiden van goed personeel? Naast het aanbieden van stageplaatsen werkt een aantal bedrijven in de regio inmiddels samen met het onderwijs in hybride leertrajecten voor mbo studenten.


Bedrijfsleven Bollenstreek wil graag met projectontwikkelaars en bouwbedrijven in gesprek over de problemen rond de huisvesting of woningbouw voor mbo geschoolden, praktisch geschoolden en arbeidsmigranten. 


Meer nieuws

Nieuwsoverzicht Economic Board
Duin- en Bollenstreek
RijnlandRoute actueel