Menu

Mobiliteit bollenstreek

Bedrijfsleven Bollenstreek ziet de problemen voor ontsluiting van de Bollenstreek toenemen. Bedrijfsleven ondersteunt ieder initiatief welke zal leiden tot een betere ontsluiting van de Bollenstreek op korte en lange termijn.

Ondernemers in de Bollenstreek hebben belang bij een goede infrastructuur. Bereikbaarheid is van essentieel belang voor deze regio.
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de Rijnlandroute, liggen er plannen voor een betere mobiliteit N443/N208 en A44 en zijn er nog steeds gesprekken gaande over een meer noordelijke ontsluiting van de Bollenstreek.


Rijnlandroute

Bedrijfsleven-Bollenstreek-rijnlandroute-logoDe RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding tussen Katwijk, via de A44, en de A4 bij Leiden. Met deze nieuwe route bouwen we aan de economische versterking van de regio en investeren we in de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk.

Twee van de drie projecten van de RijnlandRoute zijn inmiddels in uitvoering. Het project N434/A44/A4, waarvan de geboorde tunnel onderdeel uitmaakt, wordt uitgevoerd door aannemerscombinatie Comol5, het project N206 Tjalmaweg door Boskalis. Het derde project van de RijnlandRoute, de N206 Europaweg, is nog in voorbereiding.

De verwachting is dat de RijnlandRoute eind 2022 gereed is.
Meer informatie op de website van de RijnlandRoute: rijnlandroute.nl.


Verkeersstroom N208 en A44 

Provincie-Zuid-Hollandgemeente-TeylingenSteeds meer verkeer door de drukke kern van Teylingen zorgt voor veel oponthoud en onveilige situaties. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Teylingen doen onderzoek naar de verkeerssituatie op deze wegen. 

Meer informatie is te vinden op de website's:
www.teylingen.nl
     www.zuid-holland.nl


Noordelijke ontsluiting van de Bollenstreek

Alternatief-DuinpolderwegAl jaren het gesprek en er zijn talloze voorstellen aangedragen, maar resultaten zijn er nog niet!
Zoeken op internet naar Duinpolderweg levert inmiddels ruim 24.000 resultaten op (klik hier) en toch zal er uiteindelijk tot een variant, of een combinatie van varianten worden besloten. De vraag is of dat dan Duinpolderweg zal heten, maar dat het verkeer vast loopt in de streek is wel duidelijk. Vaak wordt de bloeiperiode van de streek en de Keukenhof hierin genoemd, maar ook voor en na de bloemendrukte staan vele ondernemers in de file.

Samen kunnen we hier aan bouwen, samen sterk en een goed plan maken.

 

 

Duin-en-bollenstreek-Economic-boardProvincie-Zuid-Hollandgemeente-TeylingenLisse-GemeenteGemeente-NoordwijkGemeente-Hillegom

Nieuwsoverzicht

Provincie Noord-Holland ziet af van plan Duinpolderweg. Zie ook het bericht van de provincie.


Geen-handen-maar-ellebogen-EBDB-jaarverslag-Duin-en-BollenstreekEconomic Board presenteert eerste jaarverslag
Op dinsdag 10 maart jl. werd het eerste inhoudelijke jaarverslag van de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) aangeboden aan Jan van Rijn (voorzitter bestuurlijk overleg Economie) door Jan Bout (voorzitter EBDB) en Lars Flinkerbusch (directeur EBDB). Dit gebeurde ditmaal niet met een gebruikelijke stevige handdruk, maar met ‘corona-vriendelijke’ elleboogjes. Van Rijn: “De EBDB is behoorlijk op stoom. De eerste resultaten worden al getoond en dat is een zeer gunstige ontwikkeling voor de economie in de Duinen Bollenstreek”.


Agrarische jongeren Duin- en Bollenstreek kunnen stappen maken

Te midden van een delegatie Agrarische Jongeren Duin- en Bollenstreek (AJDB) werd afgelopen maandagavond een exploitatieovereenkomst gesloten tussen de Greenport Duin- en Bollenstreek en de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB). Deze deal houdt in dat de Businesscase ‘Flower Science Knowledge, Tourism & Brand Strategy’ officieel is gestart en dat de agrarische jongeren hiermee op constructieve ondersteuning kunnen rekenen. 


De bollenboulevard is niet alleen dichtbij Keukenhof, maar sinds januari 2020 ook van Keukenhof.


Meer nieuws

Nieuwsoverzicht Economic Board
Duin- en Bollenstreek
RijnlandRoute actueel