Menu

VNO NCW

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW maakt zich hard voor een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat. Dat doen zij zowel op nationaal als internationaal niveau. VNO-NCW spreekt namens ondernemingen van uiteenlopende grootte en verspreid over alle sectoren. Van de AEX-bedrijven tot familiebedrijven, het midden- en kleinbedrijf en jonge ondernemingen. Met als doel: ruimte voor ondernemerschap. Zodat Nederland wereldwijd herkend wordt als duurzame en welvarende economie.


VNO-NCWOndernemingen, ondernemers, hun medewerkers, deskundigen van aangesloten (branche)verenigingen en die van de regionale werkgeversverenigingen vormen de ruggengraat van VNO-NCW. Zij leveren in besturen, commissies en adviesraden de informatie, opvattingen, kennis en ervaring die de basis vormen voor het door VNO-NCW voorgestelde sociaal en economisch beleid. Via het uitgebreide netwerk van commissies en werkgroepen zijn tenminste 1.500 mensen uit ondernemingen of hun vertegenwoordigers betrokken bij de voorbereiding van het beleid van VNO-NCW.

Het bestuur
Definitieve vaststelling van een standpunt vindt plaats in het bestuur van de vereniging. Dat is onderverdeeld in het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. Deze besturen worden geleid door de voorzitter van VNO-NCW en zijn verantwoordelijk voor het beleid van VNO-NCW en voor het vaststellen van begroting en contributies.

Regionale verenigingen
De besturen van VNO-NCW zijn representatief voor de ledenkring; grotere, middelgrote en kleinere ondernemingen kunnen zich erin herkennen. Daarnaast zijn ook de bij VNO-NCW aangesloten regionale werkgeversverenigingen en Jong Management vertegenwoordigd.

[ga nier naar vno-ncw.nl]

Nieuwsoverzicht

Bollenstreek-omroep-BoBizzNizzWoensdag 24 juni 2020 was voorzitter Willem Heemskerk op bezoek bij BoBizzNizz.
Aan de orde kwamen de onderwerpen corona, scholing en huisvesting in de Bollenstreek.


Duurzame samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven: samen met mboRijnland opleiden voor de toekomst in hybride leertrajecten.
De werknemer van morgen zit vandaag nog op school. Hoe kan je als bedrijf bijdragen aan het opleiden van goed personeel? Naast het aanbieden van stageplaatsen werkt een aantal bedrijven in de regio inmiddels samen met het onderwijs in hybride leertrajecten voor mbo studenten.


Bedrijfsleven Bollenstreek wil graag met projectontwikkelaars en bouwbedrijven in gesprek over de problemen rond de huisvesting of woningbouw voor mbo geschoolden, praktisch geschoolden en arbeidsmigranten. 


Meer nieuws

Nieuwsoverzicht Economic Board
Duin- en Bollenstreek
RijnlandRoute actueel