Menu

Bedrijfsleven Bollenstreek

19-06-2020 08:14:37

MboRijnland zoekt hybride leertrajecten voor studenten


Duurzame samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven: samen met mboRijnland opleiden voor de toekomst in hybride leertrajecten.
De werknemer van morgen zit vandaag nog op school. Hoe kan je als bedrijf bijdragen aan het opleiden van goed personeel? Naast het aanbieden van stageplaatsen werkt een aantal bedrijven in de regio inmiddels samen met het onderwijs in hybride leertrajecten voor mbo studenten.

Onderwijs en arbeidsmarkt is een van de speerpunten van Bedrijfsleven Bollenstreek.
De huidige instroom van personeel naar bedrijven vanuit relevante opleidingen in de sectoren Technologie, Zorg & Welzijn en Greenport blijft achter bij de vraag op de arbeidsmarkt. Dat is waarom Bedrijfsleven Bollenstreek ook samenwerkt met mboRijnland om de studenten, de nieuwe werknemers in de streek te behouden en wordt gezocht naar hybride leertrajecten. Kan jou bedrijf een plek bieden voor deze studenten?

In hybride leertrajecten wordt het leren op school en in bedrijven fysiek bij elkaar gebracht en leren studenten van docenten én professionals uit de bedrijven. De praktijk is het uitgangspunt en de theorie wordt hier direct aan verbonden. Door de nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven kan er door het onderwijs sneller worden ingespeeld op ontwikkelingen in het werkveld. Studenten worden praktischer opgeleid en krijgen hierdoor een betere kijk op het beroep en de branche.

In hybride leertrajecten leren studenten tijdens het werk aan de hand van praktische leervragen en leerdoelen. Zij worden hierin begeleid door professionals uit het bedrijf én docenten van school. Hybride leertrajecten kunnen op verschillende manieren worden ingericht:• de school in het bedrijf: studenten en docenten komen naar het bedrijf voor het hybride leertraject; • het bedrijf in de school: het bedrijf organiseert samen met docenten en studenten een hybride leertraject in de school; • een mix: door school en bedrijf wordt een nieuwe, innovatieve leeromgeving ontwikkeld.In alle gevallen bepalen school en bedrijf gezamenlijk, in co-creatie en ieder vanuit de eigen expertise, de inhoud van het hybride leertraject. 

De inhoud van een hybride leertraject kan uiteenlopen. Studenten kunnen bijvoorbeeld • een opdracht of een project uitvoeren binnen het bedrijf; • een vraagstuk of een probleem oplossen op verzoek van het bedrijf;• meehelpen in de dagelijkse werkzaamheden van het bedrijf.  Ook de vorm en omvang van hybride leertrajecten kan uiteenlopen. Een traject kan • een (school)jaar of een aantal weken duren; • de hele week of een aantal dagdelen per week beslaan;• op één vaste werkplek in het bedrijf, of in een carrousel van werkplekken worden uitgevoerd. School en bedrijf bepalen samen de gewenste inhoud, vorm en omvang van het hybride leertraject. 

Op dit moment heeft mboRijnland een aantal duurzame samenwerkingspartners in de regio waarmee hybride leertrajecten zijn ontwikkeld. Het is onze wens om met het bedrijfsleven te komen tot een regionaal netwerk van hybride leertrajecten voor onze studenten. We nodigen de bedrijven in de regio dan ook uit om met ons in gesprek te gaan en de mogelijkheden voor het samenwerken in hybride leertrajecten te verkennen. We kijken uit naar de gesprekken!

Contact mboRijnland: Marianne Wildeman, mwildeman@mborijnland.nl
Contact Bedrijfsleven bollenstreek: Willem Heemskerk voorzitter@bedrijfslevenbollenstreek.nl

Bedrijfsleven-Bollenstreekmborijnland-hybride-leertrajecten


Missie

Bedrijfsleven Bollenstreek levert een bijdrage aan de verbetering van het economisch klimaat in de Bollenstreek met als doel het ondernemerschap te stimuleren en te laten floreren.

De speerpunten van Bedrijfsleven Bollenstreek zijn:

  1. Onderwijs en arbeidsmarkt
  2. Huisvesting voor(v)mbo geschoold personeel
  3. Mobiliteit en ontsluiting van de Bollenstreek
  4. Ruimte voor bedrijven

Samen Sterk

Het regionaal bundelen van de krachten op economisch gebied stimuleert de ontwikkeling naar een beter en uitgebalanceerd vestigingsklimaat in de Bollenstreek op het gebied van ondernemen, wonen en recreëren.

Bedrijfsleven Bollenstreek behartigt de collectieve belangen van het bedrijfsleven in de Bollenstreek in alle geledingen en op alle niveaus en levert op deze wijze een bijdrage aan de gewenste ontwikkeling


Nieuwsoverzicht

Bollenstreek-omroep-BoBizzNizzWoensdag 24 juni 2020 was voorzitter Willem Heemskerk op bezoek bij BoBizzNizz.
Aan de orde kwamen de onderwerpen corona, scholing en huisvesting in de Bollenstreek.


Duurzame samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven: samen met mboRijnland opleiden voor de toekomst in hybride leertrajecten.
De werknemer van morgen zit vandaag nog op school. Hoe kan je als bedrijf bijdragen aan het opleiden van goed personeel? Naast het aanbieden van stageplaatsen werkt een aantal bedrijven in de regio inmiddels samen met het onderwijs in hybride leertrajecten voor mbo studenten.


Bedrijfsleven Bollenstreek wil graag met projectontwikkelaars en bouwbedrijven in gesprek over de problemen rond de huisvesting of woningbouw voor mbo geschoolden, praktisch geschoolden en arbeidsmigranten. 


Kansen voor de hele regio!
De regio kan zich opmaken voor de uitrol van het kuuroordproject. Want na de verkenning in Fase één, volgde het predicaat ‘officiële ESPA kuuroordstatus’ in Fase twee. Het is nu tijd voor Fase drie waarin de kuuroordstatus wordt geïmplementeerd. Niet alleen in Noordwijk, maar in de gehele Duin- en Bollenstreek. Het project is onderdeel van de businesscase ‘Gezonde en Energieke Regio’ van de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) en wordt getrokken door Noordwijk Marketing.


Voor jouw bedrijf snel inzicht in de geldende ondersteuningsmaatregelen. Een project van VNO-NCW.
[naar de coronacalculator]


“Somber, maar realistisch”, zo luidt het eerste commentaar op het rapport van Bureau Blaauwberg over de impact van de crisis op de economie van de Duin- en Bollenstreek.


Het EDBD heeft een vlog over de corona vragen en belevenissen in de Duin- en Bollenstreek.
Met Lars Flinkerbusch en ondernemers uit de streek. [lees en bekijk hem hier]


Provincie Noord-Holland ziet af van plan Duinpolderweg. Zie ook het bericht van de provincie.


Geen-handen-maar-ellebogen-EBDB-jaarverslag-Duin-en-BollenstreekEconomic Board presenteert eerste jaarverslag
Op dinsdag 10 maart jl. werd het eerste inhoudelijke jaarverslag van de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) aangeboden aan Jan van Rijn (voorzitter bestuurlijk overleg Economie) door Jan Bout (voorzitter EBDB) en Lars Flinkerbusch (directeur EBDB). Dit gebeurde ditmaal niet met een gebruikelijke stevige handdruk, maar met ‘corona-vriendelijke’ elleboogjes. Van Rijn: “De EBDB is behoorlijk op stoom. De eerste resultaten worden al getoond en dat is een zeer gunstige ontwikkeling voor de economie in de Duinen Bollenstreek”.


Agrarische jongeren Duin- en Bollenstreek kunnen stappen maken

Te midden van een delegatie Agrarische Jongeren Duin- en Bollenstreek (AJDB) werd afgelopen maandagavond een exploitatieovereenkomst gesloten tussen de Greenport Duin- en Bollenstreek en de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB). Deze deal houdt in dat de Businesscase ‘Flower Science Knowledge, Tourism & Brand Strategy’ officieel is gestart en dat de agrarische jongeren hiermee op constructieve ondersteuning kunnen rekenen. 


De bollenboulevard is niet alleen dichtbij Keukenhof, maar sinds januari 2020 ook van Keukenhof.