Menu

Bedrijfsleven Bollenstreek

16-06-2020 10:57:04

Project Kuuroord klaar voor de volgende fase:


Kansen voor de hele regio!
De regio kan zich opmaken voor de uitrol van het kuuroordproject. Want na de verkenning in Fase één, volgde het predicaat ‘officiële ESPA kuuroordstatus’ in Fase twee. Het is nu tijd voor Fase drie waarin de kuuroordstatus wordt geïmplementeerd. Niet alleen in Noordwijk, maar in de gehele Duin- en Bollenstreek. Het project is onderdeel van de businesscase ‘Gezonde en Energieke Regio’ van de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) en wordt getrokken door Noordwijk Marketing.

Quirine Kamphuisen (directeur-bestuurder van Noordwijk Marketing): “Noordwijk heeft het predicaat ‘Heilzame zeebadplaats’ ontvangen op grond van de kwaliteit van de aanwezige natuurlijke elementen. Het is nu tijd om deze enorme meerwaarde toe te passen, te vertalen en zichtbaar te maken in de gehele regio. Er ontstaan nu al heel veel creatieve individuele en gezamenlijke initiatieven. Wij zorgen voor heldere criteria die nodig zijn als kader. Daarmee is de weg open voor uitvoering en krijgt kuuroord Noordwijk concreet gestalte.“

De Economic Board wil de hele regio mee laten profiteren van de kuuroordstatus. Directeur Lars Flinkerbusch: “Er is al veel belangstelling vanuit de hele Duin- en Bollenstreek om aan te haken bij de kuuroordontwikkeling. Het is ook zeker de bedoeling om de gezamenlijke kracht en de specifieke eigenschappen van de streek hieraan te verbinden. Een kuuroordbadplaats kan niet op zichzelf staan. Het heeft een vitale omgeving nodig. Denk bijvoorbeeld aan het Nationaal Park Hollandse Duinen, het uitgebreide netwerk van wandel- en fietsroutes, maar ook een goed sloepennetwerk van en naar De Kaag. Juist nu zien we dat gezondheid en leven in een prettige omgeving belangrijker is dan ooit. Zowel voor bewoners als voor bezoekers. Door de corona pandemie is deze businesscase nóg waardevoller en kansrijker geworden.”

Quirine Kamphuisen: “Door het coronavirus krijgt de propositie van de regio als vitaliteits- en wellness destinatie een nieuwe lading. Gezond zijn en blijven zal nog belangrijker worden in de maatschappij. Dat biedt kansen. Maar uiteraard heeft de crisis ook invloed op de implementatie. We kunnen gelukkig al aan de slag met veel zaken. Zoals het al aanwezige aanbod in de Duin- en Bollenstreek in kaart brengen. Welke activiteiten zijn er? En welke medische ondersteuning is er? Daarnaast kijken we naar initiatieven die snel opgepakt kunnen worden, het zogeheten ‘laaghangend fruit’. Hiermee willen we het ‘kuuroord gevoel’ laten groeien en kunnen we nieuwe initiatieven stimuleren. Belangrijk zijn een goede borging en de merkbewaking. We werken aan een integrale en verbindende aanpak voor de hele regio waarbij ondernemers op individueel niveau kunnen aanhaken. In Fase drie kunnen we concreet gaan worden!”

Suggestie fotobijschrift: Quirine Kamphuisen (Noordwijk Marketing) en Lars Flinkerbusch (Economic Board) trappen Fase drie van het project Kuuroord af in het Klimbos van Nieuw Leeuwenhorst in Noordwijk.

Quirine-Kamphuisen-en-Lars-Flinkerbusch-Aftrap-fase-drie-project-Kuuroord


Missie

Bedrijfsleven Bollenstreek levert een bijdrage aan de verbetering van het economisch klimaat in de Bollenstreek met als doel het ondernemerschap te stimuleren en te laten floreren.

De speerpunten van Bedrijfsleven Bollenstreek zijn:

  1. Onderwijs en arbeidsmarkt
  2. Huisvesting voor(v)mbo geschoold personeel
  3. Mobiliteit en ontsluiting van de Bollenstreek
  4. Ruimte voor bedrijven

Samen Sterk

Het regionaal bundelen van de krachten op economisch gebied stimuleert de ontwikkeling naar een beter en uitgebalanceerd vestigingsklimaat in de Bollenstreek op het gebied van ondernemen, wonen en recreëren.

Bedrijfsleven Bollenstreek behartigt de collectieve belangen van het bedrijfsleven in de Bollenstreek in alle geledingen en op alle niveaus en levert op deze wijze een bijdrage aan de gewenste ontwikkeling


Nieuwsoverzicht

Vlog-power-up-your-summer-job-Greenport-uitjebloembolTijdens de zomervakantie begint voor veel scholieren het werk in het sierteeltcluster. Waarom kiezen zij voor een baan tussen de bollen en bloemen? En wat is er nou zo leuk aan het werken in deze sector?


Bollenstreek-omroep-BoBizzNizzWoensdag 24 juni 2020 was voorzitter Willem Heemskerk op bezoek bij BoBizzNizz.
Aan de orde kwamen de onderwerpen corona, scholing en huisvesting in de Bollenstreek.


Duurzame samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven: samen met mboRijnland opleiden voor de toekomst in hybride leertrajecten.
De werknemer van morgen zit vandaag nog op school. Hoe kan je als bedrijf bijdragen aan het opleiden van goed personeel? Naast het aanbieden van stageplaatsen werkt een aantal bedrijven in de regio inmiddels samen met het onderwijs in hybride leertrajecten voor mbo studenten.


Bedrijfsleven Bollenstreek wil graag met projectontwikkelaars en bouwbedrijven in gesprek over de problemen rond de huisvesting of woningbouw voor mbo geschoolden, praktisch geschoolden en arbeidsmigranten. 


Kansen voor de hele regio!
De regio kan zich opmaken voor de uitrol van het kuuroordproject. Want na de verkenning in Fase één, volgde het predicaat ‘officiële ESPA kuuroordstatus’ in Fase twee. Het is nu tijd voor Fase drie waarin de kuuroordstatus wordt geïmplementeerd. Niet alleen in Noordwijk, maar in de gehele Duin- en Bollenstreek. Het project is onderdeel van de businesscase ‘Gezonde en Energieke Regio’ van de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) en wordt getrokken door Noordwijk Marketing.


Voor jouw bedrijf snel inzicht in de geldende ondersteuningsmaatregelen. Een project van VNO-NCW.
[naar de coronacalculator]


“Somber, maar realistisch”, zo luidt het eerste commentaar op het rapport van Bureau Blaauwberg over de impact van de crisis op de economie van de Duin- en Bollenstreek.


Het EDBD heeft een vlog over de corona vragen en belevenissen in de Duin- en Bollenstreek.
Met Lars Flinkerbusch en ondernemers uit de streek. [lees en bekijk hem hier]


Provincie Noord-Holland ziet af van plan Duinpolderweg. Zie ook het bericht van de provincie.


Geen-handen-maar-ellebogen-EBDB-jaarverslag-Duin-en-BollenstreekEconomic Board presenteert eerste jaarverslag
Op dinsdag 10 maart jl. werd het eerste inhoudelijke jaarverslag van de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) aangeboden aan Jan van Rijn (voorzitter bestuurlijk overleg Economie) door Jan Bout (voorzitter EBDB) en Lars Flinkerbusch (directeur EBDB). Dit gebeurde ditmaal niet met een gebruikelijke stevige handdruk, maar met ‘corona-vriendelijke’ elleboogjes. Van Rijn: “De EBDB is behoorlijk op stoom. De eerste resultaten worden al getoond en dat is een zeer gunstige ontwikkeling voor de economie in de Duinen Bollenstreek”.


Agrarische jongeren Duin- en Bollenstreek kunnen stappen maken

Te midden van een delegatie Agrarische Jongeren Duin- en Bollenstreek (AJDB) werd afgelopen maandagavond een exploitatieovereenkomst gesloten tussen de Greenport Duin- en Bollenstreek en de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB). Deze deal houdt in dat de Businesscase ‘Flower Science Knowledge, Tourism & Brand Strategy’ officieel is gestart en dat de agrarische jongeren hiermee op constructieve ondersteuning kunnen rekenen. 


De bollenboulevard is niet alleen dichtbij Keukenhof, maar sinds januari 2020 ook van Keukenhof.