Alfons Morssink (voorzitter), Willem Heemskerk (vice-voorzitter).

‘Als er ontwikkeld  wordt, willen wij mee kunnen ontwikkelen’

De Duin- en Bollenstreek is een van de welvarendste en meest aantrekkelijke regio’s van Nederland. Veel geld wordt echter buiten de regio verdiend. Op de ranglijst van economische prestaties is de regio afgezakt naar de 41ste (van de 46) plaats. Reden voor de Provincie om de betrokken gemeenten opdracht te geven om wat aan de economie van de Bollenstreek te doen. Bedrijfsleven Bollenstreek ziet voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd als belangenbehartiger van de bedrijven in de regio.

Verenigd Bedrijfsleven Duin- en Bollenstreek (VBDB), dat voortgekomen is uit de Kring Bedrijven Bollenstreek, bestaat inmiddels twintig jaar. De VBDB is opgezet als lobbyclub en vertegenwoordigt  vijf bedrijfs- en ondernemersverenigingen uit de Bollenstreek in het gebied. Momenteel vertegenwoordigt de VBDB zo’n vijftienhonderd leden. In de afgelopen twintig jaar heeft de vereniging zich vooral beziggehouden met twee belangrijke projecten: de infrastructuur, wat onder andere geleid heeft tot de Rijnlandroute, en het beleid opzetten van bedrijventerreinen.

VBDB gaat als Bedrijfsleven Bollenstreek een nieuwe koers varen

Daardoor bleven de vijf gemeenten van de Bollenstreek (Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Noordwijkerhout) over. Voor de vereniging was dit aanleiding om de naam te veranderen in Bedrijfsleven Bollenstreek. Alfons Morssink (eigenaar van Hadufuns) is gekozen tot nieuwe voorzitter. Willem Heemskerk (Manager Markt & Communicatie bij Rabobank Bollenstreek) is benoemd tot vicevoorzitter.

Economische agenda

In opdracht van de Provincie zijn de vijf wethouders economische zaken van de Bollenstreek om de tafel gaan zitten. Bas Brekelmans, wethouder economische zaken in Teylingen, is aangesteld als projectleider. Deze wethouders hebben een economische agenda opgesteld die tien aandachtspunten bevat. Al deze projecten moeten gezamenlijk de streek een economische impuls geven.

“De politiek kan plannen maken, voorwaarden scheppen en er geld in steken, maar het uitvoerende gedeelte moet toch gedaan worden door de mensen die daar werken”, stelt Morssink. Hij wijst op de vijf (economische pijlers) grote poten van de regio: Horeca & Toerisme, gezondheidszorg, space en Bollenteelt en uiteraard het totale bedrijfsleven. “Laten wij nou die handschoen oppakken en samen met de gemeenten aan het deel van bedrijfsleven beginnen.”

Het nieuwe bestuur van Bedrijfsleven Bollenstreek, wil hard aan de slag om de nieuwe plannen van de overheid te vertalen naar het bedrijfsleven en samen met de overheid hier aan te werken. “In plaats van twee aandachtspunten krijgen we nu met tien aandachtspunten te maken”, geeft Heemskerk aan. “We zijn niet meer dan een lobbyclub. We zitten nu in het middelpunt en behartigen de belangen van de ondernemers. Dit betekent niet dat we de bal van de politiek gaan overnemen, maar we willen wel graag meepraten. Het gaat nu echt gebeuren, dan moet je erbij zijn.”

Businessplannen

De tien aandachtspunten worden verdeeld over de wethouders. Zij moeten hiervoor businessplannen opstellen. Volgens planning moet het eerste businessplan in september gereed zijn, het laatste plan in december. “Wij willen graag meepraten in die groepen die de businessplannen gaan opstellen”, zegt Morssink. “Als er gekleid wordt, willen wij mee kunnen kleien.”  Dat komt de uitvoerbaarheid  en het draag vlak ten goede.

Een belangrijke uitdaging voor Bedrijfsleven Bollenstreek is zichtbaarheid. Aan de voorkant, dus bij de politiek, maar ook aan de achterkant, bij de leden. “Zeker met deze tien punten moeten wij als dagelijks bestuur van Bedrijfsleven Bollenstreek laten zien dat wij aan de voorkant hard aan het werk zijn, maar de achterkant niet vergeten mee te nemen”, legt Heemskerk uit. “Wij zijn niet opgesteld om de politiek te helpen. Nee, we zijn opgesteld om de ondernemersbelangen te behartigen, maar soms moet je laveren en dan draait de schijf.”

Morssink ziet het als taak van de vereniging om de vijftienhonderd leden te informeren en te stimuleren. “Uiteindelijk moet het onder in die haarvaten gebeuren. We kunnen wel enthousiast meepraten met de politiek, maar het zijn de ondernemers die de hele dag aan het werk zijn en de plannen straks uit moeten voeren.”

Naar buiten gericht

Het is een verandering ten opzichte van het verleden, vindt Morssink. “Het aanleggen van een weg of het lobbyen voor een bedrijventerrein kan spectaculair zijn. maar staat niet bij iedereen hoog in de top of mind. Die zaken speelden zich meer op de achtergrond af. Nu deze plannen er komen, wordt het een veel meer naar buiten gericht verhaal.”

Waar nodig wil Bedrijfsleven Bollenstreek gas geven, stimuleren en mee kleien. De tien aandachtspunten spreken de vereniging erg aan. “Eigenlijk zijn het elf punten, want governance hoort er ook bij”, meldt Heemskerk. “Met die elf tien punten gaan we aan de slag. We moeten zorgen dat we erbij zijn. We zitten qua aanwezigheid voor wat betreft belangenbehartiging hoog in de boom.”

Elf aandachtspunten

De wethouders van de vijf gemeenten hebben een economische agenda opgesteld. Deze bevat tien aandachtspunten voor de komende jaren. Hieronder staan de tien punten genoemd.

1. Flower science en flower attraction

2. Behoud en ontwikkeling van IDC bollen en vaste plannen (innovatie)

3. Blue Ocean regioprogramma: je goed en energiek voelen

4. Space Tech Campus

5. Blue Port: watersport en Kaagtoerisme stimuleren

6. Regiomarketing

7. Versnelling GOM (Greenport Ontwikkelingsmaatschappij)

8. Verbeteren bereikbaarheid

9. Ondernemershuis

10. Verkenning onderwijs en arbeidsmarkt

11. Governance

2016-11-23T12:06:34+00:00