Welkom

Bedrijfsleven Bollenstreek (BB) is de nieuwe naam voor Verenigd Bedrijfsleven Duin- en Bollenstreek (VBDB). Dit is een overlegplatform waarin vijf ondernemersverenigingen participeren.

De aangesloten verenigingen zijn Noordwijkse Ondernemers Vereniging (NOV), Verenigd Bedrijfsleven Noordwijkerhout (VBN), Business Platform Teylingen (BPT), Alverha Lisse en Initiatiefrijk Hillegom (IRH).

Deze organisaties hebben gezamenlijk ruim 1.500 leden. Onze aangesloten ondernemersverenigingen zijn diep geworteld in deze regio en vertegenwoordigen, op het cluster agrarisch na, het gehele speelveld van “ondernemend Duin- en Bollenstreek” op gebied van horeca. handel, industrie en dienstverlening. Van eenmansbedrijven tot multinationals.

Het regionaal bundelen van de krachten op economisch gebied is alleen maar belangrijker geworden. De door de gezamenlijke gemeenten opgestelde Economische Agenda vraagt een regionale collectieve belangen behartiger van het bedrijfsleven. Bedrijfsleven Bollenstreek vervult deze rol.

Neem contact op

NIEUW BERICHT

Kick-off bijeenkomst Economische Agenda

Bedrijfsleven Bollenstreek en VNO-NCW Rijnland organiseerden een feestelijke kick-off van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek
.

BEKIJK DE FILM

Laatste nieuws

Heeft u vragen of wilt u iets mededelen, laat het ons weten.

De kracht zit hem in de bundeling.

Fred Tolstra

Als we één vuist maken, komt die harder aan

Martin Blijleven

Tenslotte zijn we één van de ‘rijkste’ regio’s.

Mr. Blakensteijn