Bereikbaarheid

Bedrijfsleven Bollenstreek heeft belang bij een goede infrastructuur, bereikbaarheid is van essentieel belang voor onze regio.

Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek

Een adviesgroep waar Bedrijfsleven Bollenstreek onderdeel van uitmaakte, heeft de provincie geadviseerd een vijftal alternatieven op de nemen in de MER-vervolgstudie Duinpolderweg.

Voor het georganiseerde bedrijfsleven was een robuuste verbinding vanuit de Noordelijke Bollenstreek met de A4 het belangrijkste uitganspunt.

Voor meer informatie kunt ook de website van de provincie raadplegen 

Lees verder

RAPPORT BEKIJKEN

RijnlandRoute
De RijnlandRoute is de verbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk.

Om de economische kansen van de Greenport Duin- en Bollenstreek en het Bio Science Park te kunnen verzilveren, is een adequate bereikbaarheid randvoorwaardelijk. Daarom heeft het bedrijfsleven jarenlang gepleit voor een ongefaseerde aanleg van deze nieuwe wegverbinding. Een intensief proces waarbij elk inspreekmoment is aangegrepen om het economische belang onder de aandacht te brengen.

Inmiddels heeft de Raad van State bekend gemaakt dat het Provinciaal Inpassingsplan onherroepelijk is waarmee het project de realisatiefase ingaat. Lees verder op de site van de provincie Zuid-Holland.

BEDRIJFSLEVEN

OVERHEID

CONSUMENT

Wilt u zelf ook iets presenteren of delen met andere ondernemers, laat het ons weten.

MAIL ONS