Het rapport van bureau Louter ligt aan de basis van de Economische Agenda Duin en Bollenstreek (EADB). Op basis van de economische ranking van de Bollenstreek (op de 41ste plaats van in totaal 46 Nederlandse regio’s) gaf de provincie Zuid Holland een aanwijzing aan de gemeenten in de Bollenstreek dat deze plaats te laag was in relatie tot andere posities van onze streek. Zo staat de Bollenstreek bijvoorbeeld op de 2e plaats (van 46 regio’s) vwb het woongenot.

De Bollengemeenten hebben op basis van de aanwijzing van het bestuur van de provincie ZH besloten een EADB te maken met als doel de economische positie van de Bollenstreek tov alle andere regio’s te verbeteren.

Als achtergrond info treft u onderstaand het gehele rapport uit 2014 aan.

 

Rapport Bureau Louter
2017-06-22T10:53:04+00:00