Menu

Onderwijs en arbeidsmarkt

In de Duin- en Bollenstreek blijft de huidige instroom van personeel in bedrijven vanuit relevante opleidingsrichtingen achter bij de behoefte op de arbeidsmarkt.

De huidige instroom in bedrijven vanuit relevante opleidingen in de sectoren Technologie (incl. Space), Zorg & Welzijn en Greenport blijft achter bij de vraag op de arbeidsmarkt. Ook is er geen MBO-onderwijsinstellingen gevestigd om aan deze vraag te voldoen. De businesscase voorziet in bevordering van het ondernemings-, innovatie- en vestigingsklimaat. Uitvoering van de businesscase helpt bij het vinden van het juiste personeel, het beter aansluiten van onderwijs bij bedrijven, het zorgen dat mensen graag in de streek werken en om studenten te interesseren om hier te komen werken.

 


Onderwijs

Bedrijfsleven Bollenstreek is betrokken bij de businesscase Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Economische agenda Duin en Bollenstreek. De voorzitter heeft zitting in de projectgroep welke invulling geeft aan deze case. Doel is te komen tot een praktische aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de Bollenstreek. Uit inventarisatie blijkt dat deze niet naadloos op elkaar aansluiten en dat vraagt om onze inspanning.

Bedrijfsleven Bollenstreek zoekt daarnaast uitdrukkelijk de samenwerking met MBO Rijnland. Op dit mbo-college worden 130 opleidingen op mbo-niveau gegeven aan bijna 4.500 studenten. Door Bedrijven uit de Bollenstreek te laten participeren in het zogenaamde hybride onderwijs kan verdere invulling worden gegeven aan Onderwijs en Arbeidsmarkt.

 

mbo-Rijnland          Fioretti-college-hillegom-lisse 

 

Businesscase-onderwijs-en-arbeidsmarkt

Nieuwsoverzicht

Provincie Noord-Holland ziet af van plan Duinpolderweg. Zie ook het bericht van de provincie.


Geen-handen-maar-ellebogen-EBDB-jaarverslag-Duin-en-BollenstreekEconomic Board presenteert eerste jaarverslag
Op dinsdag 10 maart jl. werd het eerste inhoudelijke jaarverslag van de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) aangeboden aan Jan van Rijn (voorzitter bestuurlijk overleg Economie) door Jan Bout (voorzitter EBDB) en Lars Flinkerbusch (directeur EBDB). Dit gebeurde ditmaal niet met een gebruikelijke stevige handdruk, maar met ‘corona-vriendelijke’ elleboogjes. Van Rijn: “De EBDB is behoorlijk op stoom. De eerste resultaten worden al getoond en dat is een zeer gunstige ontwikkeling voor de economie in de Duinen Bollenstreek”.


Agrarische jongeren Duin- en Bollenstreek kunnen stappen maken

Te midden van een delegatie Agrarische Jongeren Duin- en Bollenstreek (AJDB) werd afgelopen maandagavond een exploitatieovereenkomst gesloten tussen de Greenport Duin- en Bollenstreek en de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB). Deze deal houdt in dat de Businesscase ‘Flower Science Knowledge, Tourism & Brand Strategy’ officieel is gestart en dat de agrarische jongeren hiermee op constructieve ondersteuning kunnen rekenen. 


De bollenboulevard is niet alleen dichtbij Keukenhof, maar sinds januari 2020 ook van Keukenhof.


Meer nieuws

Nieuwsoverzicht Economic Board
Duin- en Bollenstreek
RijnlandRoute actueel