Menu

Samen sterk met

21-04-2020 17:17:37

Effecten van de coronacrisis op de Duin- en Bollenstreek economie


“Somber, maar realistisch”, zo luidt het eerste commentaar op het rapport van Bureau Blaauwberg over de impact van de crisis op de economie van de Duin- en Bollenstreek.

De Economic Board (EBDB) liet het bureau een analyse maken over de effecten van de crisis op de regio. Dit met ondersteuning van zo goed als alle ondernemersorganisaties uit de regio en de vijf bollengemeenten. ”De Duin- en Bollenstreek zit in de hoek waar de klappen vallen. De twee grote clusters van de regio maken een ongekend moeilijke tijd door. Het rapport geeft een somber maar realistisch beeld”,  aldus Lars Flinkerbusch directeur EBDB.

Het bollen- en sierteelt cluster heeft de vraag pijlsnel zien terugvallen als gevolg van sluitende winkels in binnen- en (vooral) buitenland. De horeca en bezoekerseconomie (toerisme en congressen) is nagenoeg stilgevallen. Op zichzelf zijn de sectoren van beperkte omvang in de regio. De tuinbouw is goed voor 3% van de regionale werkgelegenheid, de horeca voor 6%. De impact van beide sectoren op de regionale economie is echter veel groter. Denk hierbij aan de impact op de gehele keten.

[Klik hier voor het hele rapport op de website van Economic Board Duin en Bollenstreek, ebdb.nl]


Samenwerking met gemeenten

In de Bollenstreek zijn momenteel na de fusies van de afgelopen jaren 4 gemeenten actief:


Ondernemersverenigingen in de Bollenstreek zijn lid en bij de overleggen van het algemeen bestuur vertegenwoordigd. Op deze wijze zijn zij nauw betrokken bij het overleg en lobbywerk.


Nieuwsoverzicht

Voor jouw bedrijf snel inzicht in de geldende ondersteuningsmaatregelen. Een project van VNO-NCW.
[naar de coronacalculator]


“Somber, maar realistisch”, zo luidt het eerste commentaar op het rapport van Bureau Blaauwberg over de impact van de crisis op de economie van de Duin- en Bollenstreek.


Het EDBD heeft een vlog over de corona vragen en belevenissen in de Duin- en Bollenstreek.
Met Lars Flinkerbusch en ondernemers uit de streek. [lees en bekijk hem hier]


Provincie Noord-Holland ziet af van plan Duinpolderweg. Zie ook het bericht van de provincie.


Geen-handen-maar-ellebogen-EBDB-jaarverslag-Duin-en-BollenstreekEconomic Board presenteert eerste jaarverslag
Op dinsdag 10 maart jl. werd het eerste inhoudelijke jaarverslag van de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) aangeboden aan Jan van Rijn (voorzitter bestuurlijk overleg Economie) door Jan Bout (voorzitter EBDB) en Lars Flinkerbusch (directeur EBDB). Dit gebeurde ditmaal niet met een gebruikelijke stevige handdruk, maar met ‘corona-vriendelijke’ elleboogjes. Van Rijn: “De EBDB is behoorlijk op stoom. De eerste resultaten worden al getoond en dat is een zeer gunstige ontwikkeling voor de economie in de Duinen Bollenstreek”.


Agrarische jongeren Duin- en Bollenstreek kunnen stappen maken

Te midden van een delegatie Agrarische Jongeren Duin- en Bollenstreek (AJDB) werd afgelopen maandagavond een exploitatieovereenkomst gesloten tussen de Greenport Duin- en Bollenstreek en de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB). Deze deal houdt in dat de Businesscase ‘Flower Science Knowledge, Tourism & Brand Strategy’ officieel is gestart en dat de agrarische jongeren hiermee op constructieve ondersteuning kunnen rekenen. 


De bollenboulevard is niet alleen dichtbij Keukenhof, maar sinds januari 2020 ook van Keukenhof.


Nieuwsoverzicht Economic Board
Duin- en Bollenstreek