Economische Agenda

Omdat de ontwikkeling van de economie in de Bollenstreek achterbleef bij de economische ontwikkeling in de rest van het land, hebben de economie-wethouders van de vijf Bollengemeenten in augustus 2014 besloten een ontwikkelplan te maken om de economie in onze streek een extra blijvende impuls te geven.

Nu ruim drie jaar later ligt er een plan dat door de wethouders, ambtenaren, bedrijfsleven en specialisten is gemaakt en de titel “Economische Agenda Duin- en Bollenstreek” heeft meegekregen.

Dit rapport stelt voor om aan elf onderwerpen extra aandacht te geven met als doelstelling dat daardoor de economie van de Bolllenstreek een blijvende extra impuls zal krijgen. De verwachtingen van de opstellers, politiek en bedrijfsleven, is hooggespannen.

Omdat er eerst door de gemeenten veel geld in gestoken moet worden (kosten gaan voor de baten uit) moeten de plannen door al de vijf gemeenteraden wordt goedgekeurd. Dat gebeurt in de maanden oktober en november. Als alle plannen ongeschonden door de raden komen gaan we vanaf januari starten aan de uitvoering. Dan zal ook het bedrijfsleven gaan investeren in de uitvoering van de plannen.

De plannen zijn in grote lijnen in twee groepen onder te verdelen:

A) Plannen die de bedoeling hebben specifieke onderdelen van de economie te ondersteunen, zoals Flower attraction, Gezonde en energieke regio, Space Tech, Blueport,  Flower Science en Unmanned Valley en

B) plannen die meer een ondersteunde functie hebben, zoals Regiomarketing, Ondernemershuis, Onderwijs en Arbeidsmarkt, Verbeteren bereikbaarheid en Versnelling herstructurering Greenport.

Elk plan kent ook een projecteigenaar. Dat is de persoon of groep die verantwoordelijk is voor het verloop van de ontwikkeling en uitvoering. Alleen bij het project “verbeteren bereikbaarheid” is de projecteigenaar een wethouder. In alle andere gevallen is de projecteigenaar een private (bedrijfsleven) partij.
Alle projecteigenaren zijn verantwoording schuldig aan een Economic Board. Dit is een groep van bestuurders bestaande uit vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en kennisinstanties (onderwijs) die gezamenlijk eindverantwoordelijk zijn voor de gehele Economische Agenda.

Het volledige rapport, genaamd “Uitvoeringsprogramma Economische Agenda” kunt u op onze site lezen en/of downloaden.

 

De economische toekomst gaat ons allemaal aan. Als u dus nog vragen of opmerkingen heeft hoort uw eigen plaatselijke ondernemersvereniging dat graag van u.

 

 

 

2017-10-04T14:18:02+00:00