Bedrijfsleven Bollenstreek onderschrijft Brandbrief om Outlet Zoetermeer tegen te houden.

Het Factory Outlet Center genaamd Holland Outlet Mall is een slecht idee dat gebaseerd is op te rooskleurige cijfers, daar is iedereen in de rgio wel over eens. De outlet gaat leegstand, werkeloosheid en verpaupering veroorzaken in andere winkelcentra.. Dat is de mening van 20 ondernemers- en winkeliersverenigingen uit de Leidse regio waar ook de Duin- & Bollenstreek onder valt. Zij verbazen zich verder over het feit dat het plan tot stand is gekomen zonder overleg met de Leidse regio. Verwonderlijk, want de Leidse regio is zelf o.a. via het Bedrijfsleven Bollenstreek (BB) en Economie071 wel intensief in overleg met ondernemers en de provincie over een regionale retailvisie. Hiervoor werd ook een Retaildeal gesloten met de provincie. In de retailvisie Leidse regio wordt overaanbod van winkels teruggedrongen, wat ook pijnlijke keuzes vraagt. De ondernemers van de Leidse regio roepen nu in een brandbrief de gemeenteraad van Zoetermeer op om het plan voor de Holland Outlet Mall te laten varen. De Visie van het BB is dat het beter zou zijn om samen op te trekken en regionaal samen te werken aan vitale en compacte centra en overbewinkeling tegen te gaan. Klik hier voor de brandbrief

 

2016-12-02T13:29:20+00:00