Menu

Bestuurlijke samenwerking

De Bollenstreek zit vol met bedrijven, ondernemers, stichtingen, verenigingen en tal van andere entiteiten. We zijn vooral een streek voor wonen, werken en recreëren. De laatste decennia groeit het toerisme enorm. Huisvesting is niet alleen nodig voor onze inwoners, maar ook voor onvervulbare vacatures voor (v)mbo geschoold personeel en de vele arbeidsmigranten. Soms seizoensgebonden, maar we zijn het hele jaar “open”. Naast huisvesting is uiteraard ook mobiliteit een belangrijk aandachtspunt voor deze omgeving.


Wonen, studeren en werken

We hebben een mooie streek, ook een wereldwijd bekende streek, voor veel buitenlanders is de Bollenstreek gelijk aan Holland. Maar binnen ons eigen land zijn we een Klein gebied met vier gemeenten en meerdere ondernemersverenigingen. Dat is de reden dat samenwerking en het uitdragen van onze gezamenlijke visie van groot belang is. Bedrijfsleven Bollenstreek staat voor die samenwerking en is samen sterk. De bestuursleden van Bedrijfsleven Bollenstreek zijn allen lokale ondernemers en komen voort uit de vijf betrokken ondernemersverenigingen. Belangenbehartiging gaat echter over de grenzen van de ondernemersverenigingen heen en daarom behartigt Bedrijfsleven Bollenstreek de belangen van alle ondernemers in de streek.

Mocht u vermoeden dat Bedrijfsleven Bollenstreek alleen interessant is voor ondernemers, dan is dat niet juist. Om te werken moet men studeren en wonen op een prettige manier. Daarom zijn ook dat belangrijke onderwerpen op de agenda naast bedrijventerreinen en mobiliteit.


 

Nieuwsoverzicht

Voor jouw bedrijf snel inzicht in de geldende ondersteuningsmaatregelen. Een project van VNO-NCW.
[naar de coronacalculator]


“Somber, maar realistisch”, zo luidt het eerste commentaar op het rapport van Bureau Blaauwberg over de impact van de crisis op de economie van de Duin- en Bollenstreek.


Het EDBD heeft een vlog over de corona vragen en belevenissen in de Duin- en Bollenstreek.
Met Lars Flinkerbusch en ondernemers uit de streek. [lees en bekijk hem hier]


Provincie Noord-Holland ziet af van plan Duinpolderweg. Zie ook het bericht van de provincie.


Geen-handen-maar-ellebogen-EBDB-jaarverslag-Duin-en-BollenstreekEconomic Board presenteert eerste jaarverslag
Op dinsdag 10 maart jl. werd het eerste inhoudelijke jaarverslag van de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) aangeboden aan Jan van Rijn (voorzitter bestuurlijk overleg Economie) door Jan Bout (voorzitter EBDB) en Lars Flinkerbusch (directeur EBDB). Dit gebeurde ditmaal niet met een gebruikelijke stevige handdruk, maar met ‘corona-vriendelijke’ elleboogjes. Van Rijn: “De EBDB is behoorlijk op stoom. De eerste resultaten worden al getoond en dat is een zeer gunstige ontwikkeling voor de economie in de Duinen Bollenstreek”.


Agrarische jongeren Duin- en Bollenstreek kunnen stappen maken

Te midden van een delegatie Agrarische Jongeren Duin- en Bollenstreek (AJDB) werd afgelopen maandagavond een exploitatieovereenkomst gesloten tussen de Greenport Duin- en Bollenstreek en de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB). Deze deal houdt in dat de Businesscase ‘Flower Science Knowledge, Tourism & Brand Strategy’ officieel is gestart en dat de agrarische jongeren hiermee op constructieve ondersteuning kunnen rekenen. 


De bollenboulevard is niet alleen dichtbij Keukenhof, maar sinds januari 2020 ook van Keukenhof.


Meer nieuws

Nieuwsoverzicht Economic Board
Duin- en Bollenstreek
RijnlandRoute actueel