Alfons Morssink (voorzitter)

Alfons Morssink (o.a. voorzitter Verenigd Bedrijfsleven Noordwijkerhout)
volgt Victor Salman eind juni op als de nieuwe voorzitter van de VBDB. Daarnaast zal Willem Heemskerk (Rabobank Bollenstreek) het bestuur gaan versterken als vicevoorzitter. De nieuwe bestuursleden zullen onder de nieuwe naam Bedrijfsleven Bollenstreek binnenkort hun plannen bekend maken, wordt vervolgd!

VBDB
De Vereniging Bedrijfsleven Duin- en Bollenstreek (VBDB) is het overkoepelend overlegplatform waarin de grootste ondernemersverenigingen uit de Bollenstreek participeren. De aangesloten verenigingen, hebben gezamenlijk ruim 2.000 leden. Deze 2.000 bedrijven bieden werkgelegenheid aan vele tienduizenden inwoners uit de regio en vormen de economische motor van deze streek.

Via de VBDB worden de regionale belangen van het bedrijfsleven richting de diverse overheden behartigd.

Leden
De VBDB is een overlegplatform waarin vijf ondernemersverenigingen participeren: Alverha Lisse (Alverha), Initiatiefrijk Hillegom (IRH), Noordwijkse Ondernemers Vereniging (NOV), Teylingen Ondernemersvereniging (TOV) en Verenigd Bedrijfsleven Noordwijkerhout (VBN). Deze organisaties hebben gezamenlijk ruim 2.000 leden. De aangesloten ondernemersverenigingen zijn diep geworteld in deze regio en bestrijken, op de puur agrarische bedrijven na, het gehele speelveld van “ondernemend Bollenstreek”. Van eenmansbedrijven tot multinationals, van detailhandel tot industrie, van de Keukenhof tot hoogwaardige technologische bedrijven, en van de campings tot de  internationaal opererende 5 sterren congreshotels.

Belangenbehartiging
De VBDB behartigt de belangen van de aangesloten ondernemersverenigingen en de daarbij aangesloten leden op het gebied van Ruimtelijke Ordening, Economie, Verkeer en Vervoer, Onderwijs en Arbeidsmarkt. Speciale aandacht daarbij hebben met name de extra behoefte aan bedrijventerreinen en de aanleg van nieuwe wegen (Rijnlandroute en de Noordelijke Ontsluiting Greenport) in en rond onze regio.
Bij de belangenbehartiging richting de 6 gemeenten, Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland wordt intensief samengewerkt met de Kamer van Koophandel Den Haag.

2016-11-23T12:06:34+00:00