Welkom

Bedrijfsleven Bollenstreek (BB) is de nieuwe naam voor Verenigd Bedrijfsleven Duin- en Bollenstreek (VBDB). Dit is een overlegplatform waarin vijf ondernemersverenigingen participeren.

De aangesloten verenigingen zijn Noordwijkse Ondernemers Vereniging (NOV), Verenigd Bedrijfsleven Noordwijkerhout (VBN), Teylingen Ondernemers Vereniging (TOV), Alverha Lisse en Initiatiefrijk Hillegom (IRH).

Deze organisaties hebben gezamenlijk ruim 1.500 leden. Onze aangesloten ondernemersverenigingen zijn diep geworteld in deze regio en vertegenwoordigen, op het cluster agrarisch na, het gehele speelveld van “ondernemend Duin- en Bollenstreek” op gebied van horeca. handel, industrie en dienstverlening. Van eenmansbedrijven tot multinationals.

Het regionaal bundelen van de krachten op economisch gebied is alleen maar belangrijker geworden. De door de gezamenlijke gemeenten opgestelde Economische Agenda vraagt een regionale collectieve belangen behartiger van het bedrijfsleven. Bedrijfsleven Bollenstreek vervult deze rol.

De kracht zit hem in de bundeling.

Fred Tolstra

Als we één vuist maken, komt die harder aan

Martin Blijleven

Tenslotte zijn we één van de ‘rijkste’ regio’s.

Mr. Blakensteijn
Neem contact op

NIEUW BERICHT

Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek

Een adviesgroep waar Bedrijfsleven Bollenstreek onderdeel van uitmaakte, heeft de provincie geadviseerd een vijftal alternatieven op de nemen in de MER-vervolgstudie Duinpolderweg. Voor het georganiseerde bedrijfsleven was een robuuste verbinding vanuit de Noordelijke Bollenstreek met de A4 het belangrijkste uitganspunt.
.

LEES VERDER

Bedrijfsleven Bollenstreek hoopt dat u allen heeft genoten van uw vakantie en weer vol inspiratie bent gestart.